La construcció de nous vestidors en la piscina crearà deu llocs de treball

La construcció de nous vestidors en la piscina crearà deu llocs de treball

El Ministeri d'Administracions Públiques va autoritzar a principis del mes de febrer del 2009 l'execució d'obres a Puçol, dins del Fons Estatal d'Inversió Local, que tenen com a objectiu prioritari la contractació de personal desocupat i la millora de les infraestructures municipals.

En una primera fase, es van adjudicar sis xicotetes obres a sis empreses de la localitat, dins dels fons estatals. A partir de març es van començar a aprovar els quatre projectes urbanístics restants que són: noves pistes de pàdel en el poliesportiu, renovació dels vestidors en la piscina municipal, construcció de l'Espai Jove i un pas elevat sobre el Barranc Pasqual.

Les pistes de pàdel van començar a construir-se durant l'última setmana d'abril. La construcció de nous vestidors en la Piscina municipal és la segona d'eixes grans obres que es van a realitzar en el municipi amb els Fons d'Inversió Estatal. El projecte ha sigut redactat per Enrique Pérez, arquitecte de la localitat, i té un pressupost total de 125.000 euros.

Per a adjudicar esta obra es va constituir una mesa de contractació composta per membres de la corporació formada pels quatre grups polítics (Partit Popular, PSOE, Esquerra Unida i Pavalur) i tècnics municipals.

La Junta de Govern Local va remetre la invitació a totes les empreses de la localitat que van mostrar interés per portar avant este projecte, i l'adjudicatària ha sigut finalment Construccions Puçol S. L., que s'ha compromés a realitzar les obres per l'import establit i en un termini d'execució de quatre mesos.

Los nuevos vestuarios van a dar trabajo a un total de diez trabajadores, de los cuales, cuatro de ellos van a ser contratados específicamente para esta obra, reservándose una plaza para una persona de edad superior a 45 años.

Además, la empresa se ha comprometido a realizar mejoras sobre el proyecto por importe de 9.700 euros, sin coste alguno para el ayuntamiento.

"Los nuevos vestuarios se construirán junto a los que actualmente tiene la piscina, en una zona donde actualmente se ubica un parque infantil, que será trasladado al lado de la cafetería", explica el concejal de Urbanismo, Juan Enrique Claramunt"Mientras las obras se realizan, los usuarios podrán seguir utilizando los vestuarios ya existentes, por lo que el servicio se resentirá lo mínimo posible para los vecinos".

Con todo esto listo, el siguiente paso supone ponerse manos a la obra. Será a mediados del mes de mayo.

Informa: Nuria Martínez León

28 abril 2009
FaceBook  Twitter  

Altres