Més rapidesa i transparència gràcies a l’Ordenança de Llicències Urbanístiques

Més rapidesa i transparència gràcies a l’Ordenança de Llicències Urbanístiques

En el ple ordinari del dilluns 25 de febrer es va aprovar, per primera vegada, en la història democràtica de l’Ajuntament de Puçol, una Ordenança Reguladora de Llicències Urbanístiques que controlarà totes les gestions relatives a construcció i ús del sòl al terme municipal de Puçol.
 

Esta ordenança pretén regular una de les activitats administratives que, en relació amb les competències urbanístiques, resulten més transcendents als ciutadans, com són: la resolució de llicències urbanístiques d'edificació, construcció, ús del sòl i de l'edificat.

Segons el regidor d'Urbanisme, Juan Enrique Claramunt, l'ordenança respon a les exigències de modernització administrativa i la Llei Urbanística Valenciana (LUV): "que fan necessari dur a terme una labor de modernització i agilització de procediments administratius, convertint els processos de sol·licitud i resolució de llicències en una activitats àgil, còmoda i transparent sense prejudici de la seguretat jurídica que ha de presidir l'acció administrativa, tot així en consonància amb el nivell que ha d'exigir-se a l'activitat de prestació de serveis administratius en el segle XXI".

Amb l'entrada en vigor d'esta ordenança reguladora es pretén aconseguir dos grans objectius orientats a facilitar les gestions dels veïns amb l'ajuntament.

Per una banda, es regula la informació urbanística, assenyalant els drets dels ciutadans i el funcionament dels serveis municipals. Es pretén així facilitar la màxima informació per a l'elaboració de projectes.

Per altra banda, en matèria de sol·licitud de Llicències Urbanístiques, es regulen els terminis de resolució de les llicències, dotant a la tramitació de la màxima transparència, sempre inspirant-se en els principis de celeritat, eficàcia i supressió de tràmits.

Concretament, per a la tramitació de Llicències d'Obra Major es procedirà a la comprovació documental, incorporant un registre auxiliar d'urbanisme amb l'objectiu d'obtenir una resposta immediata als defectes detectats.

I els avantatges són també apreciables en les actuacions més menudes, "ja que algunes Llicències d'Obra Menor podran ser resoltes en menys de tres dies, el que suposa una gran comoditat per al ciutadà", finalitza el regidor.

 

05 Març 2008
FaceBook  Twitter  

Altres