Un corral per a més bous i amb un accés més ampli en el carrer Palau

La reforma del corral de bous del carrer Palau que es va iniciar el 13 d'abril augmentarà la seua capacitat de 4 a 6 animals. Així mateix, entre altres actuacions, modificarà l'entrada a les instal·lacions, de manera que s'ampliarà l'ample d'accés al recinte. El recondicionament és un fet que es veurà consumat, com a termini màxim, a mitjan juny.

L'objectiu principal de les obres és augmentar la capacitat de l’espai de 4 a 6 animals: en reduir la grandària d'un dels corrals, mitjançant l'aprofitament d'una zona sense ús, i modificar l'accés principal, s'obtenen 6 corraletes.

L'accés per als vianants es manté, encara que l'escala que conduïx als corredors de la planta superior es modifica. A més, s'incrementa l'ample d'accés al lloc i se substituïx la porta actual per una porta metàl·lica de dues fulles que estava instal·lada en els corrals del carrer Bisbe Amigó, amb el que s'unifica l'entrada dels animals i es genera un distribuïdor al qual recauen totes les corraletes.

«El recinte anterior no tenia les condicions més adequades», comenta Ana Gómez, regidora d'Urbanisme. «Es tracta d'una reivindicació històrica que s'haurà portat a terme de cara a Sant Joan, encara que està previst que s'efectue abans».

Els canvis permetran que hi haja «més bous i millor accés». L'edil recorda que «només poden accedir al rogle els membres de la comissió i el personal autoritzat, com la brigada o el ramader».

L'import de les obres, que assumix l'Ajuntament, ascendix a 17.000 euros. La mercantil José Vicente Alpuente Peris s'encarrega de la seua execució.

Informa: Nicolás D’Opazo | Fotos: Sabín

fotos face

325-obras-corro-3

11 Maig 2018
FaceBook  Twitter  

Altres