Les reparacions de la barana del pont de la A-7 desvien el trànsit les nits del 14 al 17 de maig

El pont d'accés a les urbanitzacions sobre l'A-7 estarà tancat al trànsit per obres de reparació de 14 al 17 de maig, des de les 9.30 de la nit fins a les 6 del matí. Eixos dies, durant el citat interval horari, s'establirà un itinerari alternatiu d'accés i eixida de les urbanitzacions a través del Camí Cementeri i l'avinguda Josep Alfonso. La mesura forma part de les obres de substitució de baranes metàl·liques del pas elevat del Camí Mangraners sobre l'autopista.

Les actuacions contemplades estan destinades a millorar les condicions de seguretat i funcionalitat del Camí Mangraners. Les nits del 14 al 17 de maig es canviarà la barana, raó per la qual hi haurà talls de trànsit.

A més, la setmana del 21 al 26 de maig, es desmuntarà la barrera bionda actual i s'instal·larà una nova d'aquesta tipologia d'acord a les especificacions actuals per a l'element. En aquest cas, es treballarà durant el dia i també hi haurà talls de trànsit.

Les obres tenen un import de 48.900 euros. L'empresa Aglomerados Los Serranos s'encarrega de dur-la a terme. El termini d'execució màxim que s'ha contemplat és d'un mes.

Informa: Nicolás D’Opazo | Fotos: Sergio Maestro

fotos face

331-puente-urbanizaciones-2

10 Maig 2018
FaceBook  Twitter  

Altres