Participa en un projecte d'investigació i aprén sobre una alternativa als embornals

El dimarts 27 de febrer, a les 19 hores, es realitza un procés participatiu en l'Espai Social La Barraca amb l'objectiu de conéixer i informar a la ciutadania respecte als sistemes urbans de drenatge sostenible (SuDS), una alternativa a les infraestructures convencionals d'arreplega de l'aigua de pluja com els embornals. L'activitat està organitzada per la cooperativa valenciana d'enginyers i arquitectes Planifica en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la Conselleria d'Educació, compta amb un qüestionari que es pot realitzar còmodament des de casa, per via telemàtica, i s'emmarca dins d'un projecte d'investigació sense caràcter vinculant de cara a una implantació efectiva.

Durant el procés presencial, es donarà als assistents informació detallada, es repartirà qüestionaris per a saber l'opinió dels participants a títol individual i hi haurà una breu fase de debat per a determinar les percepcions de la ciutadania a nivell grupal respecte a estos sistemes. Gràcies a estes tècniques, es determinarà les percepcions i actituds cap als SuDS.

També hi ha l'opció de participar per via telemàtica, des d'on es pot omplir una enquesta respecte a este tema. Per a definir millor l'estudi, al final d'esta hi ha una sèrie de camps per a completar amb les dades personals, però en cap cas és obligatori omplir-los. L’enllaç a l’enquesta és: https://goo.gl/jtKdU6.

L'objectiu principal del projecte és «estudiar i analitzar la viabilitat social i econòmica d'estos sistemes alternatius a les infraestructures convencionals d'arreplega de l'aigua de pluja (embornals i col·lectors subterranis) a la Comunitat Valenciana; els SuDS milloren la qualitat de l'aigua de pluja que s'aboca al medi natural i enriquixen el paisatge urbà», apunten des de Planifica.

L'anàlisi de la viabilitat social dels SuDS consistirà, d'una banda, a determinar el grau de coneixement i acceptació d'estes tècniques per part de la ciutadania en aquells municipis que ja compten amb experiències SuDS. Per l'altre, tractarà d'establir la predisposició a migrar cap al drenatge sostenible en municipis que puguen presentar problemes en la gestió de escorrenties urbanes d'origen pluvial (inundacions, infraestructures en mal estat, desbordaments de l'estació depuradora…) a través de processos informatius i participatius amb els agents implicats, tant de l'administració local com de les associacions veïnals del municipi.

«Els sistemes tradicionals d'evacuació d'aigües pluvials en entorns urbans arrepleguen l'aigua a través dels embornals, localitzats en la línia d'intersecció entre les voreres i la calçada. Posteriorment, conduïxen l'aigua per mitjà de col·lectors i la dirigixen, o bé a les estacions depuradores junt amb les aigües residuals quan la xarxa és unitària, o bé al medi natural receptor (riu, barranc…) quan la xarxa és separativa», explica el grup que organitza el projecte.

Estos sistemes «presenten una sèrie de problemes pel que fa a la quantitat i a la qualitat de l'aigua de pluja», assenyala. Quant a la quantitat, «les infraestructures es troben moltes vegades infradimensionades, ja que el procés d'urbanització ha portat que en molts casos els col·lectors reben aigua d'una superfície urbana major a aquella per a la que van ser dissenyats, la qual cosa comporta problemes locals d'inundació». Respecte a la qualitat, el grup assenyala que «l'aigua de pluja arrossega contaminants (sediments, matèria orgànica, hidrocarburs…), procedents del llavat de les superfícies urbanes i que són abocaments al medi natural», ja siga de forma directa —quan la xarxa és separativa— o per desbordaments de les depuradores —quan la xarxa és unitària—.

Estos sistemes urbans de drenatge sostenible comprenen un conjunt divers de solucions per a gestionar l'aigua de pluja que té en compte aspectes mediambientals, socials, hidrològics i hidràulics. La filosofia dels SuDS és la d'imitar el cicle hidrològic previ a la urbanització.

Entre els seus avantatges, «es troba la prevenció enfront d'inundacions, una menor interferència en els règims d'aigua naturals (en qualitat i quantitat) i protecció enfront d'abocaments accidentals i pèrdues de canonades», assenyalen des de Planifica. Per a identificar les seues incerteses, és necessari comparar-los amb els sistemes convencionals: «cal tindre en compte els costos, segons el cas; l'afegit que suposen els SuDS a l'hora de proveir altres beneficis per a la societat i el medi ambient; la vida útil dels sistemes sostenibles…», enumeren.

Per a informar-te sobre les característiques d'estos sistemes i prestar la teua ajuda en la investigació, no oblides visitar el dimarts 27 de febrer, a les 19 hores, l'Espai Social La Barraca.

Enllaç a l’enquesta: https://goo.gl/jtKdU6

Informa: Nicolás D'Opazo | Cartell: Ares Escorial

02 Febrer 2018
FaceBook  Twitter  

Altres