El 8 de juliol comencen les obres d'ampliació de voreres i asfaltat de l'Avinguda València

Renovar l'artèria principal del nucli urbà és un projecte acariciat per l'Ajuntament de Puçol durant anys, i per fi es va a portar avant gràcies a l'aportació de 232.000 euros per part de la Diputació de València, la qual cosa permetrà ampliar i remodelar les voreres, asfaltar la calçada, peatonalizar la Plaça 25 d'abril i obrir al trànsit rodat el carrer Vall d'ayora.

El projecte tècnic dissenyat pel Departament d'Urbanisme de l'ajuntament contempla l'execució de les obres de millora de l'Avinguda València en tres fases, amb un cost total de 232.000 euros i 4 mesos de treball a càrrec de l'empresa Pavasal.

La primera fase contempla les tasques de millora de la vorera sud de l'avinguda i la Plaça 25 d'abril, on es troba el monument al 7 de setembre, que serà íntegrament de vianants una vegada acabada l'actuació. Esta fase comença el 8 de juliol.

La segona fase inclou l'ampliació i millora de la vorera nord i completar l'asfaltat de la calçada amb un imprés tipus llamborda.

La tercera fase se centra en la transformació del carrer de vianants Vall d'ayora en un carrer amb trànsit rodat, la qual cosa facilitarà l'accés al pàrquing de l'antiga estació de Renfe, atés que amb l'ampliació de la voreres no es podrà aparcar en l'Avinguda València, excepte la zona reservada per a càrrega i descàrrega.

Les millores de l'avinguda inclouen apuntala canviar tot el paviment de les voreres, la instal·lació de bol·lards i arbreda, a més de crear nous passos de zebra, tots ells amb rebaixos en les voreres per a facilitar el pas de carros de bebés i minusvàlids”, explica el regidor Chimo Galcerá. “També és fonamental l'obertura al trànsit del carrer Vall d'ayora, situada en mitat de l'avinguda, perquè facilita l'accés a l'aparcament de l'antiga estació de Renfe, un espai ampli i cèntric, que ajudarà a descongestionar el trànsit en l'artèria central del nucli urbà”.

Una novetat addicional serà aportada per Pavasal, l'empresa que ha triada en el procediment de licitació per a executar les obres, ja que ha inclòs entre altres millores en el projecte substituir les lluminàries de l'Avinguda València i el carrer Vall d'ayora, que actualment són de sodi, per unes noves tipus led, el que a més suposarà un estalvi econòmic per a l'ajuntament en la factura de l'enllumenat públic.

Durant els quatre mesos de les obres només es podrà circular per l'Avinguda València en un sentit, des del nucli antic cap a l'antiga carretera de Barcelona. Els vehicles que es dirigisquen al nucli urbà o al barri Sant Claudi hauran d'accedir per itineraris alternatius, fonamentalment el Camines.

fotos face

690-tres-fases-obra

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Mestre

04 Juliol 2014
FaceBook  Twitter  

Altres