Amb la passarel•la sobre la V-21 es completa l'accés a la platja per a vehicles, bicicletes i vianants

L'Ajuntament de Puçol, a càrrec del Pla d'Infraestructures Prioritàries de la Generalitat Valenciana, ha dut a terme l'execució de les obres d'ampliació i condicionament del Camí la Mar – Sendera Mangraners, per un import total de 3.748.138 euros, que inclou els corresponents projectes i la seua construcció, així com l'adquisició dels terrenys necessaris. Des del dilluns 30 de juny el camí i la sendera estan oberts al trànsit de vehicles, vianants i bicis.

Amb esta actuació s'ha pretés dotar al municipi d'una infraestructura, en plataformes segregades, que permet la connexió entre el nucli urbà i la platja amb unes condicions mediambientals i de seguretat vial adequades per a l'ús de vies pecuàries, entre els que es troben ciclistes i vianants, a més del trànsit rodat.

Complementant l'actuació inicial s'ha executat una passarel·la sobre l'autovia V-21, que permet a vianants i ciclistes salvar-la en condicions d'accessibilitat i seguretat vial adequades.

Esta passarel·la està constituïda per dos vans sobre l'autovia V-21, de 33 metres de longitud, connectats en ambdós extrems per rampes amb pendent inferior al 6%, i un ample lliure de 3 metres

En les piles que sustenten les rampes i els vans sobre l'autovia s'ha emprat formigó armat convencional. Per a la resta d'elements estructurares i les baranes s'ha emprat un nou material, el Formigó de Molt Alt Rendiment (HMAR), sent esta passarel·la la segona a Espanya i de les primeres a nivell mundial construïda amb este material.

L'HMAR, que té una resistència cinc vegades superior a la d'un formigó convencional, ha permés executar una estructura lleugera, que s'assembla estructuralment a l'acer, però l'avantatge principal de la qual és la durabilitat de la passarel·la, gràcies a què es tracta d'un material pràcticament impermeable i amb enorme estabilitat a la corrosió, el que permet reduir al mínim les labors de conservació.

El dilluns 30 de juny, representants de l'Ajuntament de Puçol, Pavasal i Icosa van realitzar la inspecció final de les obres de la passarel·la i la comprovació que tot s'ajusta al projecte aprovat. Després, van firmar l'acta de recepció de les obres. A la vesprada, la passarel·la es va obrir al públic i els primers vianants i ciclistes van poder per fi dirigir-se a la platja per un trajecte més segur.

Informa: Ajuntament de Puçol | Fotos: Sabín

fotos face fotos face

676-inspección-final-pasarela-1

01 Juliol 2014
FaceBook  Twitter  

Altres