Una de les primeres passarel•les del món realitzada íntegrament amb Formigó de Molt Alt Rendiment

El passat 12 de juny van quedar col·locades sobre la V-21 les dos bigues de 33 metres i 43.000 quilos de pes que completen la passarel·la que permetrà la connexió de vianants i ciclista entre el nucli urbà de Puçol i la seua platja. Amb elles es culmina el muntatge de tots els elements prefabricats de la segona passarel·la executada a Espanya, i una de les primeres en el món, l'estructura del qual s'ha executat íntegrament amb Formigó de Molt Alt Rendiment (HMAR).

Esta obra, promoguda per a l'Ajuntament de Puçol i finançada per la Generalitat Valenciana, donarà resposta a la demanda ciutadana de comptar amb un recorregut segur pel que passejar des del nucli urbà fins a la platja. Per a complir amb els objectius plantejats per part de l'ajuntament de comptar amb esta infraestructura abans del període vacacional, han sigut necessaris mesos d'intens treball i planificació, culminant en el muntatge nocturn d'estes bigues principals.

La passarel·la forma part, com a projecte complementari, de l'ampliació del Camí La Mar i la Sendera Mangraners, en la que es generaven recorreguts separats per al trànsit de bicis i de vianants i la circulació de vehicles de motor.

L'execució d'estes obres, així com els seus corresponents projectes, ha sigut dirigida per enginyers del Servici Territorial de Carreteres de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, anant a càrrec d'ICOSA Enginyeria Civil S.A. la redacció dels projectes i l'assistència tècnica a la Direcció d'Obra i a PAVASAL E.C. S.A. l'execució dels treballs.

Considerant la ubicació de la passarel·la, unint entorn urbà i rural i en les proximitats del mar, l'empresa ICOSA Enginyeria Civil S.A. va suggerir l'ús del HMAR, conscients dels avantatges que això aportaria al projecte.

La possibilitat d'emprar l'avançada tecnologia que incorpora l'HMAR resulta de l'estreta col·laboració entre ICOSA Enginyeria Civil S.A. i l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH) de la Universitat Politècnica de València, precursors de l'ús d'este material a Espanya.

Es tracta per tant de la finalització d'un procés de transferència tecnològica que ha permés projectar i executar una infraestructura d'enorme valor afegit per al municipi.

Este nou material amb què s'aconseguixen resistències fins a cinc vegades superiors a les d'un formigó convencional, inclouen fibres d'acer en el seu matriu el que permet una concepció estructural més pròxima a l'acer que al formigó.

Estes característiques, unides a un exercici de disseny que va optimitzar l'ús del material, han permés generar una estructura tan esvelta com la col·locada la passada nit sobre la V-21, amb un estètica derivada de la moldeabilitat del material en estat fresc que oferix un resultat final que la diferència de les estructures convencionals.

Independentment de les característiques mecàniques, el principal avantatge d'esta nova infraestructura és la seua excel·lent resposta quant a durabilitat. La compacitat del mateix, obtinguda gràcies a una estudiada dosificació de matèries primeres, permet comptar amb un material pràcticament impermeable i amb enorme estabilitat enfront de la corrosió, aspecte fonamental en este cas per la seua proximitat al mar. Açò permetrà reduir al mínim les labors de manteniment en comparació amb estructures d'altres tipologies en tant que material.

És per això que es va plantejar l'execució de la major part d'elements amb este material, construint-se tant les rampes que completen l'estructura, com les baranes que acompanyen tot el traçat en HMAR, executant-se més de 300 metres d'estructura de passarel·la amb 3 metres d'ample lliure amb este nou material.

Informa: Ajuntament de Puçol | Fotos: Sabín

fotos face 

625-pasarela-hmar-4

18 Juny 2014
FaceBook  Twitter  

Altres