Una innovadora passarel•la per a accedir al Camí La Mar, la segona a Espanya construïda amb HMAR

Després de les obres del Camí La Mar i la Sendera Mangraners, inaugurades el passat mes de febrer, Pavasal treballa ara en la construcció de l'últim element per a unir el nucli urbà amb la platja de Puçol: una innovadora passarel·la per a sortejar l'autovia V-21, construïda amb formigó de molt alta resistència (HMAR), un material que s'utilitza per segona vegada al nostre país.

El projecte de l'actuació en el Camí La Mar i la Sendera Mangraners forma part del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, amb una dotació econòmica global de 3.748.000 euros; s'inclou en eixe pressupost l'adquisició dels terrenys, les actuacions preparatòries (estudi topogràfic, taxació, etc.) la redacció dels projectes, així com la posterior execució de les obres.

Una vegada licitades i adjudicades les obres d'adequació i millora del Camí La Mar - Sendera Mangraners a Pavasal i a la vista de l'existència d'un romanent aproximat de 900.000 euros, el ple de l'Ajuntament de Puçol, per unanimitat, va decidir iniciar els tràmits necessaris per a l'execució d'una passarel·la sobre la V-21 que connecte el Camí la Mar amb el nucli urbà.

Per a l'execució d'estos treballs prèviament s'ha encarregat un estudi geotècnic, s'han adquirit els terrenys i s'ha redactat el corresponent projecte, adjudicant-se finalment les obres referides per un import de 630.848 €, IVA inclòs.

Cal assenyalar que a l'Ajuntament de Puçol, li correspon la realització de quantes actuacions i contractacions resulten precises per a l'adequació i millora del Camí la Mar - Sendera Mangraners, així com l'aprovació de les corresponents factures que seran abonades per la Generalitat Valenciana.

Explica Chimo Galcerá, regidor d'urbanisme, “la passarel·la que comença enfront del Quarter de la Guàrdia Civil i enllaça directament amb la nova Sendera Mangraners, passant per damunt de l'autovia V-21, no té cap cost econòmic per a Puçol, sinó que el cost de la seua construcció també l'assumix la Generalitat Valenciana”.

Actualment s'estan fabricant els distints mòduls que la componen a Turís i, una vegada finalitzats, es portaran a Puçol per a acoblar-los i col·locar-los junt amb el pont del Camí La Mar.

És important destacar que el seu disseny és innovador respecte a què hem vist en altres poblacions i que, a més, s'està utilitzant un material més segur per a la seua construcció, de fet és la segona vegada que s'utilitza el HMAR en una passarel·la espanyola”, apunta el regidor d'urbanisme.

La passarel·la permetrà als veïns creuar sobre l'autovia V-21 i completar el passeig al mar a peu o amb bici des del nucli urbà: una platja de bandera a l'abast de tots. 

 Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro

196-pasarela-hmar-3

26 Febrer 2014
FaceBook  Twitter  

Altres