Bases del V Concurs de fotografia taurina Vila de Puçol

Bases del V Concurs de fotografia taurina Vila de Puçol

L'Ajuntament de Puçol convoca el quint Concurs de fotografia taurina, que estarà obert fins al 6 de novembre del 2009. Poden participar tant aficionats com professionals, amb un màxim de tres fotografies cada un, sempre realitzades en algun festeig taurí de Puçol enguany. Hi haurà exposició final dels treballs seleccionats i quatre premis que van de 120 a 200 euros cada un. Les normes que han de complir els treballs són les següents.

OBRES PRESENTADES:

1.- Podran participar totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia. S'establix una única categoria independentment que la fotografia siga en blanc i negre o color, digital o analògica.

2.- El tema de les fotografies deurà obligatòriament tractar sobre la Festa dels bous en la Vila de Puçol durant l'any 2009.

3.- Cada autor podrà presentar un màxim de tres fotografies, amb total llibertat de tècniques o procediments.

4.- La grandària de les fotografies serà de 20 x 30 cm. i aniran muntades en un pass-partout de cartolina blanca o negra, amb una mesura exterior de 40 x 50 cm. Totes les fotografies deuran portar escrit al dors el lema de la col·lecció i el títol de la fotografia. En sobre a banda, degudament tancat s'inclourà la relació dels títols presentats, lema adoptat i nom, direcció i telèfon de l'autor, indicant en l'exterior del sobre únicament el lema adoptat.

JURAT:

5.- El Jurat estarà compost per persones de reconeguda solvència en l'àmbit fotogràfic i representants de l'Ajuntament de Puçol. Este jurat, podrà eliminar tots aquells treballs que no reunisquen les condicions establides en estes bases. A més, en el cas que el nombre de fotos supere les dimensions de l'espai de l'exposició, realitzarà una selecció prèvia de treballs.

6.- La resolució del Jurat serà inapel·lable i no podrà declarar desert cap dels premis establits.

PREMIS:

7.- Els premis establits per a la quinta edició són els següents:

Primer premi: dotat amb 200 € i diploma.

Segon premi: dotat amb 150 € i diploma.

Tercer premi: dotat amb 120 € i diploma.

Premi La càmera va estar allí (premi únic, a la instantània que reflectisca el moment més significatiu): dotat amb 180 € i diploma.

A més, s'atorgarà un diploma a tots els autors que presenten obra a esta edició del Concurs de Fotografia Taurina Vila de Puçol.

8.- Les fotografies premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Puçol, així com tots els drets que puguen derivar-se d'estes.

CALENDARI:

9.- Els terminis d'entrega, exposició i arreplegada dels originals són els següents:

  • *Les fotografies hauran d'entregar-se en mà en l'Ajuntament de Puçol, en la Plaça Joan de Ribera, s/n, 46530-Puçol (València), per registre d'entrada, en dies laborables, de 09 a 14 hores. Tancant-se el termini d'admissió el dia 6 de novembre del 2009, inclusivament.
  • *La data d'entrega dels premis establits en estes bases i diplomes de participació, es comunicarà als participants, sempre en el primer trimestre de 2010.
  • *Tots els treballs seleccionats formaran part d'una exposició organitzada per este Ajuntament.
  • *Els treballs no premiats podran retirar-se en el Departament de Festes de   l'Ajuntament, a partir del 15 de Febrer del 2010. És imprescindible l'exhibició del resguard que acredita la propietat dels mateixos. A partir del 16 de març del 2010, aquells treballs que no s'hagen arreplegat, passaran a ser propietat de l'Ajuntament, qui disposarà si s'arxiven o es desfà d'ells.

10- Tant la Regidoria de Festes com l'Ajuntament de Puçol no es responsabilitzen ni del deterioració ni de la possible pèrdua dels treballs presentats.

11- El fet de presentar un treball significa, per part de l'autor/a, la total acceptació de les presents bases.

12- Qualsevol aspecte no previst en estes bases serà sotmés a estudi pel jurat, i la seua decisió serà inapel·lable.

Bases del V Concurs de fotografia taurina
30 Maig 2009
FaceBook  Twitter  

Altres