Biblioteca Municipal - Gestions

Biblioteca Municipal - Gestions

Biblioteca Municipal

Què podem trobar a la Biblioteca Municipal?
La biblioteca és un lloc de trobada en el qual s’ofereix informació, formació i distracció a través de llibres, Internet, premsa, audiovisuals, activitats culturals i de formació d’usuaris. Tot de forma gratuïta i per a tot tipus d’usuaris.

És necessari algun tipus de carnet?
El carnet és gratuït i només és necessari per a préstecs fora de la biblioteca i per a accedir a Internet.

Com puc traure’m el carnet de soci?
Majors de 14 anys: sol·licitud, foto i fotocòpia del DNI.
Menors de 14 anys: sol·licitud signada pel tutor, foto (mida DNI) i fotocòpia del DNI si és té; en el seu defecte, una altra foto.

Puc usar Internet?
Este servei està regulat pel seu reglament, creat per a buscar informació, buscar feina, fer treballs i consultar el correu de forma complementària, així com per a gestions per Internet, principalment.

Com puc utilitzar Internet?
Si s’utilitza de forma esporàdica, és suficient amb ensenyar el DNI; si es pretén utilitzar regularment, es necessita fotocòpia del DNI o carnet de soci.

Com puc saber de quins fons disposa la biblioteca?
A través de l’adreça http://xlpv.cult.gva.es/index.php podeu consultar el catàleg de la biblioteca i el de tota la Xarxa.

Hi ha altres serveis disponibles?
Sí, és possible accedir a ells des de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana: http://xlpv.cult.gva.es/index.php.

Altres