Gestió de l'ajuntament

Gestió de l'ajuntament

 

 

Documents oficials municipals que reflexen la gestió diària, com els llibres d'ordenances fiscals i el document íntegre del pressupost anual.

 

Projecte Camí La Mar (part 1)   Projecte Camí La Mar (part 2)
 
Pressupost municipal 2013   Pla de participació pública Passarela sobre la V-21 
   
        
Pressupost municipal 2012   Llibre d'ordenances fiscals 2012
 
     
Llibre d'ordenances fiscals 2011    
   
     

 


tornar_publicacions

Altres