Per què alguns agents de la Policia Local de Puçol han multiplicat el nombre de denúncies en 2016?

Juanjo Manzaneque (com a portaveu d'Esquerra Unida), Lola Sánchez (del PSOE i regidora de Personal) i Enric Esteve (de Compromís i regidor de Policia Local) han sigut els tres representants del Govern de Puçol en les negociacions amb els tres sindicats de la Policia Local (UGT, CCOO i SPPLB). Arran de les queixes dels veïns per l'augment significatiu de multes i, sobretot, pel tracte rebut per part d'alguns agents, com a representants del Govern de Puçol emeten el següent comunicat oficial.

Quan l'actual Govern de Puçol prenerem possessió el passat dia 13 de juny de 2015 ens vam presentar als funcionaris i treballadors laborals del Ajuntament de Puçol i les nostres primeres paraules van ser: som servidors públics i estem al servei dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble.

Seguidament visitarem la Prefectura de la Policia Local i a més del missatge anterior els comunicarem que volíem una Policia Local de proximitat amb la ciutadania, que el uniforme no el portaven per a mostrar poder, tot ben al contrari, el uniforme el duen per qué els veïns i veïnes els distingisquen ràpidament per si fa falta la seua ajuda. Tambè els informàrem de que este departament no tenia massa bona imatge per part de la ciutadania, no sols per les denuncies sino també pel tracte que dispensen alguns agents quan es dirigixen a algun veí.

La Policia Local, al llarg del any 2014 realitzava un horari de treball denominat 8x6. Treballaven 8 dies i en descansaven 6.

Per a l'any 2015, el govern del PP va pactar realitzar un horari de 7x7. Treballaven 7 dies i descansaven 7 més. Descontades les jornades i hores per assumptes propis, formació, tir i demés del total que tenien que realitzar al final d'any per llei, donava una diferència a favor de l'ajuntament de més de 100 hores que cada policia tenia que tornar a l'ajuntament. L'anterior govern, per aconseguir pau social donat que venien eleccions, va decidir cancelar este deute amb la realització d'un terç de les hores pendents, advertint-los que no tornarien a pactar d'esta forma.

Per a 2016, l'actual Govern de Puçol, format pel PSOE, Compromís i EU, després d'estudiar tres propostes possibles i altres tantes dels sindicats policials, es va aprovar per unanimitat realitzar un horari de 8x6, donat que cada any comptem amb menys agents per a patrullar, doncs cada any alguns van passant-ne a segona activitat, realitzant només tasques administratives. Amb este horari es treballen menys hores al dia però es realitzen de deu a quinze jornades més a l'any, resultant un calendari molt més equilibrat.

Quina va ser la sorpresa d'este govern, quan per part de dos dels tres sindicats, es negaren a aprovar l'acta d'eixa reunió, al·legant que per part d'ells no havien aprovat cap calendari.

Manera de pressionar per que ens tornarem a seure per a negociar? Realitzar una vaga a la japonesa amb un increment desmesurat de denuncies amb la intenció de tirar-nos damunt a la ciutadania.

És per això que una vegada revisades les denuncies de cada agent en el darrer any (març 2015 fins a febrer 2016) observarem que 10 Agents de la Policia Local, havien posat tantes denuncies que alguns triplicaven la mitjana, altres l'han quatriplicada o multiplicat per sis, i un dels agents la multiplicat per deu.

Realitzat el corresponent estudi, vam cridat un per un a estos deu agents per conéixer de primera mà les seues raons i hem de dir que cap d'ells ens ha fet canviar la nostra opinió. Els hem recordat el tipus de policia que volem al nostre poble i que si no són capaços de desenvolupar el seu treball amb  professionalitat, que s'ho repensen i que demanen, per comissió de servei, un altre poble.

Els ciutadans tenim l'obligació de complir les lleis i les normes, però els agents de la Policia Local també tenen l'obligació d'administrar la flexibilitat de la llei. Són policies locals. Ni son policies nacionals, ni agents de la guàrdia civil, i no anem a permetre que utilitzen les denuncies per a pressionar-nos i aconseguir tot el que demanen. Això només té un nom, xantatge.

El Govern de Puçol pensem que la professió de policia du aparellada un plus de servei i de vocació que trobem a faltar, sobretot en este classe d'agents. 

És per això que hem decidit redactar esta nota informativa perqué volem que els puçolencs i puçolenques estiguen ben informats del que està passant al nostre poble. Preguem que si alguna vegada reben un tracte per part de qualsevol funcionari o treballador del nostre ajuntament que no siga l'adequat, ens informen per escrit i que el presenten per registre d'entrada. Vos assegurem que tractarem eixa informació amb la màxima confidencialitat.

Amb la vostra ajuda aconseguirem una Policia Local de proximitat i que estiga al servei de la ciutadania. Moltes gràcies per la vostra atenció.

Govern de Puçol
Abril de 2016

311-enric-prefectura-3

07 abril 2016
FaceBook  Twitter  

Altres