La Setmana sense multes permet trobar solucions per a aparcar en els barris més problemàtics

Després de la Setmana sense multes, les infraccions d'aparcament continuaran tenint el cost mínim que marca la llei, alhora que l'ajuntament autoritza mesures especials en el nucli antic i en el barri Sant Claudi: mesures que demostren que no hi ha afany recaptatori, però cal respectar el dret dels vianants a utilitzar les voreres.

En primer lloc cal agrair la col·laboració dels veïns, que s'han mostrat molt receptius a la campanya informativa”, apunta l'intendent cap de la Policia Local, Vicente Giménez. “D'altra banda, el tema de l'aparcament és delicat perquè falta espai, però hi ha una llei que complir i les voreres són per als vianants no per a aparcar els vehicles, excepte en casos excepcionals oportunament indicats per l'ajuntament”. 

La Setmana sense multes ha complit el seu principal objectiu, que era sensibilitzar els veïns sobre la necessitat respectar els senyals de ciruculació i la normativa aplicable en cada cas, especialment en el tema de les sancions perquè no és una cosa que depenga de l'ajuntament, sinó que estes vénen marcades per llei. 

No pot existir afany recaptatori per part de l'ajuntament precisament quan es realitza una setmana sense multes, per a informar els veïns del que haurien de pagar per eixes infraccions que estan cometent, normalment referidesque se'ls ha col·locat una a aparcaments incorrectes”, continua l'intendent cap. “A més, la llei establix que aparcar sobre la vorera és una infracció greu la quantia de la qual és de 200 euros en avant i en el cas de Puçol s'aplica la sanció mínima, és a dir, 200 euros”.

 

La realitat és que del 5 al 9 de maig els policies locals han recorregut totes les zones del municipi, fent especial insistència en els cotxes mal aparcats, als que se'ls ha col·locat una multa simbòlica: un butlletí amb el mateix aspecte, però que conté la informació sobre les sancions que hauran de pagar la pròxima vegada que cometen una infracció d'este tipus. 

Una mesura informativa, en algun sentit també dissuasòria, però que no perseguix recaptar, sinó recordar que la vorera és territori de carrets de la compra, cotxes amb bebés, persones amb discapacitat i vianants, per la qual cosa no pot ser ocupada pels cotxes. 

Excepte a vegades especials. 

I ací és on, a causa de la gran quantitat de comentaris generats en les xarxes socials durant esta setmana, l'ajuntament insistix a aclarir quines mesures es van a prendre en els casos més significatius. 

El primer d'ells és el nucli antic, on els carrers són estretes i les voreres a penes arriben els 30 centímetres en alguns llocs; en esta zona la decisió és la mateixa que ja s'aplicava: els cotxes poden aparcar sobre la vorera, cada mes en un dels costats del carrer, perquè si no és així es bloqueja el pas d'altres vehicles. 

La gran novetat es produïx alguns barris on els veïns aparquen actualment a un costat i a l'altre i damunt de la vorera. El motiu? Si no es fa així els cotxes acaben arrapats o amb els espills destrossats quan passa un camió, per exemple el del fem. 

En el barri de Sant Claudi i altres punts conflictius es podrà en marxa una mesura especial: estem en contacte amb la Mancomunitat de l'Horta Nord i la Societat d'Agricultors de la Vega per a substituir els camions d'arreplega del fem per uns més xicotets”, explica el regidor de trànsit, Chimo Galcerá. “En quan tinguem un camió més xicotet assignat per al servici d'arreplega ja no es podrà aparcar damunt de la vorera. De moment autoritzarem este aparcament, però sempre que siga una cosa que no moleste el pas dels vianants i carrets, és a dir, només s'autoritza aparcar sobre el rastell, no ocupant tota la vorera”. 

Per a la resta de zones del nucli urbà, no hi haurà mesures noves, es continua aplicant la llei. 

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro

 fotos face

456-semana-sin-multas-4

 

11 Maig 2014
FaceBook  Twitter  

Altres