Ordenances generals Puçol

Ordenances generals Puçol

En esta secció es troba inclosa tota la documentació disponible sobre les Ordenances Generals Municipals.
Tots els documents estan en format PDF. Per a obrir-lo, n'hi ha prou amb fer clic sobre la icona corresponent al document que desitgem consultar. Una vegada obert, es pot guardar una còpia en el nostre ordinador simplement triant l'opció "guardar com" o "guardar una còpia".

 
 
 
 
 
 
 
   
   
logo_pdf Estatuts del Comité d'Agermanament
logo_pdf Estatuts del Consell de la Joventut
logo_pdf Ordenança de l'Administració Electrònica
logo_pdf Ordenança del Clavegueram
logo_pdf Ordenança del Camp
logo_pdf Ordenança del Centre d'Acolliida
logo_pdf Ordenança del Centre de Menors
logo_pdf Ordenança de les Cerimonies Civils
logo_pdf Ordenança de Circulació
logo_pdf Ordenança del Club de Convivència dels Majors
logo_pdf Ordenança de Convivència Ciutadana
logo_pdf Ordenança de Cooperació Internacional
logo_pdf Ordenança de l'EPA
logo_pdf Ordenança de l'Escola d'Estiu
logo_pdf Ordenança de l'Escola Matinera
logo_pdf Ordenança d'Estacionamient en la via pública de caravanes i tractors
logo_pdf Ordenança General de Gestió i Recaptació de tributs
logo_pdf Ordenança de llicències urbanísticas
logo_pdf Ordenança de Neteja de residus sòlids urbans
logo_pdf Ordenança de Locals d'Assaig
logo_pdf Ordenança de la Ludoteca
logo_pdf Ordenança d'Ocupació del Domini públic
logo_pdf Ordenança de la Platja
logo_pdf Ordenança de Prevenció de la contaminació acústica
logo_pdf Ordenança de la Tarjeta d'estacionamient
logo_pdf Ordenança de Tenència d'animals
logo_pdf Ordenança del Valencià
logo_pdf Ordenança de Guals i Aparcaments
logo_pdf Ordenança de Venda fora de l'establiment
logo_pdf Ordenanza de Rases i Tastes
logo_pdf Reglament del Consell Agrari Municipal
logo_pdf Reglament del Consell Asessor taurí
logo_pdf Reglament del Servei municipal de l'Aigua potable i Clavegueram
logo_pdf Reglament d'Honors, distincions, protocolo i símbols del municipi
logo_pdf Reglament dels Horts d'oci
logo_pdf Reglament de la Junta Local de Seguretat
logo_pdf Reglament de Mitjans de comunicació
logo_pdf Reglament de Protecció Civil
 logo_pdf Reglament de normalització i ús del valencià
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Altres