Arxiu municipal

Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal és el servici especialitzat a gestionar, organitzar i conservar la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament, en l'exercici de les seues funcions.
Esta documentació queda disponible per a poder ser utilitzada en la gestió administrativa municipal, la informació als ciutadans, la cultura i la investigació però amb les limitacions que marquen les lleis i incidències ocasionals.

Contacte:
Rosa García López
Telèfon 961 424 086

archivo

Altres