ADL

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (ADL)

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local és l'òrgan encarregat dels servicis d'Ocupació, Promoció Socioeconòmica i Formació per a l'Ocupació de  l'Ajuntament de Puçol.
Centra els seus esforços a fomentar iniciatives que milloren el teixit econòmic, la formació enfocada a l'ocupació i el mercat de treball local, afavorint l'esperit emprenedor de les persones del municipi, de manera que es genere riquesa i es promoga la creació d'ocupació, així com l'atenció i orientació dels desocupats i col·lectius amb especials dificultats d'inserció.

Localització:
Espai Social Martínez Coll, on s'agrupen tots els servicis d'ocupació
Carrer La Costera, núm. 9.
Horari atenció al públic: 09 a 14 hores
Telèfon: 961 424 068
Responsable: Mariam Cortelles 
Web de l'ADL: http://www.aedl.org/

Activitats en marxa:
Les principals activitats de l'Agència es poden agrupar en quatre aspectes fonamentals:

1.- Ocupació:

 • Centre Associat SERVEF.
 • Tutorización i inserció de collectius desfavorits
 • Accions d'Orientació per a l'Ocupació i AutoOcupació (OPEA)
 • Programa INCORPORA
 • Pla Integral d'Ocupació
 • Captació de subvencions per a la contractació

2.- Formació:

 • Programes d'escoles-taller, Tallers d'Ocupació i Casas d'Ofici
 • Programes de Garantia Social
 • Tallers de Formació i Inserció Laboral
 • Formació en empreses
 • Convenis de pràctiques formatives

3.- Emprenedors:

 • Informació, assessorament i suport a la creació de nous negocis.

4.- Empreses:

 • Informació personalitzada a Pimes
 • Xarxa de visites a empreses

Altres