Premi d'innovació i qualitat educativa per a l'institut de Puçol

Premi d'innovació i qualitat educativa per a l'institut de Puçol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Institut d'Ensenyament Secundari de Puçol ha rebut el premi al tractament transversal en el currículum de l'educació en valors, atorgat el passat 9 de gener per la Conselleria d'Educació.

Els materials didàctics elaborats per un equip de professor de l'IES Puçol i impulsats pel Departament d'Orientació del centre han sigut reconeguts per la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació com a mereixedors del premi autonòmic al tractament transversal en el currículum de l'educació en valors.


''Este reconeixement comporta un premi en metàl·lic de tres mil euros'', explica la vicedirectora de l'institut, Pilar Millán. ''Però els diners no són el més important, sinó saber que estem treballant bé i que així ho reconeixen des de la Conselleria''.

La notícia ha sigut publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5.676, corresponent al 9 de gener de 2008, i ha coincidit pràcticament amb la publicació a Internet del número 5 de la revista Es cultura, que fins ara editava l'institut en paper, però que des d'este número es pot consultar a la següent adreça: www.escultura.co.nr.

La nova revista, que es pot descarregar en format PDF, és un altre exemple de l'àmplia labor d'educació en valors que es desenvolupa des de l'IES: a les seues 54 pàgines hi ha col·laboracions de multitud de professors i alumnes, tant als articles d'opinió com als d'investigació, oferint una porta oberta per a parlar de temes com la igualtat entre homes i dones, en tots els aspectes de la vida, ja que hi ha col·laboracions al voltant de l'educació, l'esport o el món laboral. A més, la revista realitza un repàs de les diferents activitats que es venen desenvolupant al centre durant el present curs.

 

18 Gener 2008
FaceBook  Twitter  

Altres