Rapidesa, firma digital i claredat total són els objectius del pla de modernització per al 2008

Rapidesa, firma digital i claredat total són els objectius del pla de modernització per al 2008

 

 

 

 

 

 

 

En el ple ordinari del 26 de març, l'Ajuntament de Puçol va aprovar per unanimitat la posada en marxa d'un projecte de modernització, tant de la gestió interna com de l'atenció al ciutadà, a través d'una sèrie de projectes informàtics i millora de la gestió de personal per a implantar, entre 2007 i 2008, la firma digital i la qualitat total en la gestió. El procés tindrà un cost de 256.000 euros.

Es tracta d'un projecte basat en l'articulació dels processos de gestió interns i els instruments de relació amb les persones i empreses que ocupen un rol actiu en el desenvolupament del municipi.

Té com a objectiu modernitzar, des del punt de vista dels Sistemes d'Informació, diferents processos interns i externs de l'Ajuntament de Puçol.


Per al regidor de Personal, Ximo Galcerá, tots estos objectius es traduiran en actuacions fàcilment detectables pels veïns: ''Simplificació de tràmits, adequació del llenguatge administratiu, disponibilitat de processos les 24 hores del dia, acostament als ciutadans, increment de la transparència informativa que permetrà que els ciutadans tinguen una altra visió més comprensible de la seua administració, informació interna, procediments administratius, gestió documental i firma electrònica. Es pretén aspirar a aconseguir una gestió íntegrament digital''.

Tot el projecte de modernització es durà a terme durant els anys 2007 i 2008 i la seua execució es determina en uns 9 mesos, i es basa en una nova forma de relacionar-se l'administració local amb el ciutadà, perquè puga facilitar-li la informació general i específica de la seua relació amb l'Ajuntament, a fi que cada dia li siga més fàcil poder comunicar-se amb la seua administració.

Els costos estimats ascendixen a uns 256.000 euros, dels quals s'ha sol·licitat subvenció al Ministeri d'Administració Pública per la mitat del projecte (128.000 euros), i la resta ho sufragarà l'Ajuntament, encara que amb una altra subvenció del Ministeri d'Indústria, el que podria suposar que definitivament l'aportació municipal fóra únicament del 15 % del projecte total, o siga, uns 38.000 €.

''És una aposta forta la que fem a fi de millorar la gestió, d'acostar-nos al ciutadà i de fer més transparent, ràpida i accessible la gestió municipal'', afirma categòric el regidor. 

05 abril 2007
FaceBook  Twitter  

Altres