Obres en el Camí Mangraners per a millorar l'accés a les urbanitzacions

Obres en el Camí Mangraners per a millorar l'accés a les urbanitzacions

Tres mesos és el termini de què disposa l'empresa Cochiva per a la construcció d'una rotonda enfront del col·legi Alfinach i la urbanització del camí dels Mangraners des de l'encreuament amb el bypass fins a l'entrada a les urbanitzacions. Estes obres, que permetran un accés més fluid a les urbanitzacions Alfinach i Monestirs, comencen durant la primera setmana de juny i estaran finalitzades la tardor vinent.

Este projecte en principi estava previst realitzar-lo conjuntament amb les obres del col·lector d'aigües la construcció de les quals anirà a càrrec de l'Entitat de Sanejament de la Generalitat Valenciana; no obstant, el retard en l'inici d'este projecte ha provocat que l'Ajuntament decidisca començar les obres del Camí Mangraners a principis de juny.

''L'obligació de l'Ajuntament és prestar els serveis bàsics a tots els veïns, i entre açò serveis s'inclouen el clavegueram, aigües potables, il·luminació i recollida de fems per a les urbanitzacions'', manifestava en el ple del 23 de març el regidor d'urbanisme , Mariano Sanchis. Sobre esta premissa, la millora dels accessos i de la xarxa d'aigua eren dos projectes que es volien mamprendre conjuntament per a evitar molèsties als veïns, prolongant les obres més temps.

''Però el col·lector no és una obra de l'Ajuntament de Puçol, sinó que la realitza l'Entitat de Sanejament i és ella la que ha de tindre en compte les sol·licituds de les dos urbanitzacions, a més dels ajuntaments de Sagunt i Puçol'' -continua explicant el regidor-; ''d'ací que s'estiga demorant més temps del previst i hàgem decidit tirar avant amb una actuació que els veïns venien reclamant molts anys''.


Esta reclamació consistix en una carretera en millor estat per a accedir a les urbanitzacions Alfinach i Monestirs i es va a realitzar en dos fases.

La primera, les obres de la qual comencen durant la primera setmana de juny, enllaçarà el pont que passa per damunt del bypass amb l'entrada a les urbanitzacions, i constaran d'una rotonda enfront del col·legi Alfinach; la millora del traçat, reduint les revoltes; la creació d'un carril-bici; i les infraestructures bàsiques de serveis (llum, aigua, telèfon, gas). El cost serà de 377.000 euros i l'actuació la durà a terme l'empresa Cochiva, SL.

La segona fase s'està estudiant en este moment conjuntament amb la Conselleria d'Obres Públiques Urbanisme i Transport, i consistix en la urbanització del Camí Mangraners des del pont del bypass fins al nucli urbà. Esta segona actuació comptarà també amb una rotonda, situada en l'encreuament entre el camí dels Mangraners i el camí de Llíria, i ampliarà el carril bici i la xarxa de serveis fins a la Ciutat Jardí.

05 Juny 2006
FaceBook  Twitter  

Altres