Bases del segon concurs de fotografia taurina Vila de Puçol

Bases del segon concurs de fotografia taurina Vila de Puçol

Després de la bon acollida que va tindre entre els veïns i aficionats de la població la primera edició del Concurs de Fotografia Taurina Vila de Puçol, celebrada el passat any, la regidoria de festejos taurins de l'Ajuntament de Puçol ha convocat la segona edició, tenint com a tema únic les festes taurines de la població i un límit de tres originals per participant, encara que no es realitzen distincions entre professionals i aficionats, ni blanc i negre o color, ni tampoc entre originals en format digital o analògic. Estes són les bases completes.

*****

1.- Podran participar totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia. S'establix una única categoria independentment que la fotografia siga en blanc i negre o color, digital o analògica.

2.- El tema de les fotografies haurà de tractar obligatòriament sobre la festa dels bous a Puçol durant l'any 2006.

3.- Cada autor podrà presentar un màxim de tres fotografies, amb total llibertat de tècniques o procediments.

4.- La grandària de les fotografies serà de 20 x 30 cm. i aniran muntades en un pass-partout de cartolina blanca o negra, amb una mesura exterior de 40 x 50 cm. Totes les fotografies hauran de portar escrit al dors el lema de la col·lecció i el títol de la fotografia. En sobre a banda, degudament tancat s'inclourà la relació dels títols presentats, lema adoptat i nom, direcció i telèfon de l'autor, indicant en l'exterior del sobre únicament el lema adoptat.

JURAT:

5.- El jurat estarà compost per persones de reconeguda solvència en l'àmbit fotogràfic i representants de l'Ajuntament de Puçol. Eliminarà tots aquells treballs que no reunisquen les condicions establides en estes bases, i en el cas que el nombre d'estos supere les dimensions de l'espai de l'exposició, realitzarà una prèvia selecció d'estos.

6.- La resolució del jurat serà inapel·lable, no quedarà desert cap dels premis establits.

PREMIS:

7.- Els premis que es concediran en esta edició són els següents:

Primer Premi: dotat amb 200 €.


Segon Premi: dotat amb 150 €.

Tercer Premi: dotat amb 120 €.

Premi La càmara va estar allí (premi únic, a la instantània que reflectisca el moment més significatiu). Dotat amb 180 €.

Diplomes: s'entregarà a tots els autors que presenten alguna obra a esta edició del Concurs de Fotografia Taurina Vila de Puçol.

8.- Les fotografies premiades quedaran en propietat de l'Excm. Ajuntament de Puçol, així com tots els drets que puguen derivar-se'n.

CALENDARI:

10 Juny 2006
FaceBook  Twitter  

Altres