Puçol aprova una Ordenança de Convivència Ciutadana adaptada als nous temps

Puçol aprova una Ordenança de Convivència Ciutadana adaptada als nous temps

Més de vint anys tenia l'Ordenança de Policia Local vigent fins ara a Puçol i molt han canviat alguns temes en este temps. Per això, en el ple del 27 de novembre, es va aprovar una nova Ordenança de Convivència Ciutadana en què s'arrepleguen millores tan significatives com la possibilitat de substituir certes sancions administratives per treballs en benefici de la comunitat.

La convivència en comunitat és la base del progrés humà i implica l'acceptació i el compliment d'algunes normes socials, normes que canvien amb el transcurs del temps i l'evolució de les cultures, i que fan possible l'exercici dels drets de cada persona, fent-los compatibles amb els drets dels altres. A pesar d'això, l'incompliment de les normes bàsiques de convivència és una font de conflictes i els ciutadans exigixen als poders públics, especialment als més pròxims, regulacions cada vegada més detallades i mesures actives de mediació, incloses les sancions quan siguen necessàries.

Amb este plantejament de fons, Juan Claramunt, regidor de Policia Local, va defendre la necessitat una nova ordenança l'objectiu fonamental de la qual és ''aclarir o renovar algunes normes de convivència i ajudar a resoldre conflictes, encara que sense un afany desmesurat per regular la vida dels nostres veïns''.

Amb esta nova Ordenança de Convivència Ciutadana, l'ajuntament pretén donar resposta a la reclamació d'alguns veïns que demanen normes que eviten conflictes personals i establisquen un marc objectiu per a resoldre problemes entre ciutadans.


L'ordenança va ser aprovada amb els vots a favor del Partit Popular, Esquerra Unida, Bloc Nacionalista Valencià i Ximo Galcerá, mentres que el PSOE es va abstindre, i en la seua nova formulació arreplega alguns d'eixos problemes que acaben resultant conflictius entre veïns, ''com les normes bàsiques de convivència, l'atenció i la protecció d'espais públics i el mobiliari urbà, sobretot en l'àmbit educatiu, la neteja de zones públiques i el tractament dels residus sòlids, els sons molestos que es generen en els domicilis i, finalment, la problemàtica que rodeja la mendicitat'', va explicar el regidor.

A més de la seua actualització quant a matèries a tindre en compte, l'ordenança també contempla novetats en l'apartat de les sancions, destacant sobretot la possibilitat de substituir estes per treballs que vagen en benefici de la comunitat, sempre que el caràcter de la infracció ho faça possible i siga el propi interessat qui ho sol·licite.

En definitiva, per a Juan Claramunt, esta és una ordenança que necessària per a adaptar-se als nous temps i que té un fi evident: ''contribuir a millorar la qualitat de vida dels veïns de Puçol''.

29 Desembre 2006
FaceBook  Twitter  

Altres