Més del 75% del sòl de Puçol és no-urbanitzable i està protegit

Més del 75% del sòl de Puçol és no-urbanitzable i està protegit

 

Els informes apareguts últimament en tres publicacions delaten l'alarmant deterioració que està sofrint la costa valenciana. L'Anuari 2003 de Medi Ambient d'Espanya, l'informe Destrucció a tota costa 2003 de Greenpeace i el Planejament urbanístic a la Comunitat Valenciana, editat per la Generalitat Valenciana, coincidixen a cridar l'atenció sobre l'excés de terreny urbanitzat o urbanitzable que existix actualment en la nostra Comunitat, en detriment del sòl no urbanitzable o protegit, que és el que en definitiva ens garantix a tots un futur sostenible.

''Hi ha una enorme pressió urbanística en tot el litoral, el que està posant en perill la continuïtat d'una cosa tan elemental i necessària com l'horta valenciana'', assenyala l'alcalde, Josep Mª Iborra, ''d'ací que siga necessari una política urbanística a llarg termini, on es tinga en compte tant les necessitats de creixement de cada municipi com l'obligació que tenim de lluitar per un medi ambient protegit en les nostres ciutats: fer campanyes de conscienciació està bé, però cal portar a la pràctica eixe ideari amb polítiques que afavorisquen un creixement sostenible''.

Afortunadament, Puçol no es troba dins d'eixos ''municipis urbanitzats en excés'' (terme que s'aplica a aquells que tenen més d'un 30% del terme municipal urbanitzat o en vies de ser urbanitzat), ja que el sòl no urbanitzable (o sòl ''verge'') es del 75'83%, mentre que el sòl urbanitzat o urbanitzable en un futur pròxim a penes arriba al 24'17%.

A Puçol està actualment vigent el Pla General de 1995, en el qual apareixen les següents superfícies de sòl en el terme municipal:

a) sòl urbà: 3.666.032 metres quadrats (un 20'25% del terme);

b) sòl urbanitzable: 612.495 metres quadrats (un 3'40%); i

c) sòl no urbanitzable: 13.816.633 metres quadrats (un 76,35%).

El desenvolupament urbanístic dut a terme en estos huit anys de vigència del Pla General ha permés gestionar el sòl urbanitzable, convertint-lo de fet en sòl urbà ja construït i habitat, al mateix temps que s'han inclòs dos nous sectors no contemplats en el Pla General: ''La Murta'' i ''Los Altos d'Alfinach'', el que en la pràctica significa que les dades arreplegades en el Pla de 1995 han sofrit una lleugera modificació.

Actualment, la divisió del sòl a Puçol respon al patró següent:

a) sòl urbà: 4.061.873 metres quadrats (un 22'45%);

b) sòl urbanitzable: 310.777 metres quadrats (un 1'72%); i

c) sòl no urbanitzable: 13.722.510 metres quadrats (un 76'35%).

Dins del sòl urbà es troben incloses totes les zones residencials (nucli antic, eixamplament, urbanitzacions Alfinach i los Monasterios, i la platja), les zones industrials (Camp Anníbal i Polígon Industrial Nord) i les zones d'ús terciari (el polígon Mas de León, el Monte Picayo i el col·legi Alfinach).

Dins del sòl urbanitzable estan contemplades les noves zones d'ús residencial (sectors 1, 2, 3, 5 i 6), les de futur ús industrial (sector 4) i les que tindran una finalitat terciària (sector 7).

Finalment, com a sòl no urbanitzable s'inclou tota la zona protegida d'horta, les zones de valor paisatgístic i ambiental, les zones protegides per a infraestructures i el sòl no urbanitzable de tipus genèric.

29 Setembre 2003
FaceBook  Twitter  

Altres