La Conselleria premia la sèrie de televisió 'Contrasts', realitzada per alumnes de l'institut

La Conselleria premia la sèrie de televisió 'Contrasts', realitzada per alumnes de l'institut

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 6 de maig publicava la convocatòria de premis 2003 de la Comunitat Valenciana destinats a ''estimular l'elaboració de materials didàctics que faciliten la labor docent en la integració dels temes transversals en el currículum''.

Esta convocatòria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport obria les portes del reconeixement a una de les experiències més motivadores entre les desenvolupades per l'Institut d'Ensenyança Secundària de Puçol en els últims anys: la sèrie de televisió Contrasts.

Finalment, el DOGV de 29 d'octubre publicava els resultats i l'IES Puçol era un dels onze premiats en tota la comunitat: Contrasts, un assaig fílmic de materials curriculars transversals rebia un premi de 1500 euros i, el més important, el reconeixement a una aposta educativa innovadora i atractiva per als alumnes.

''Havíem intentat presentar el projecte als premis educatius en l'àmbit nacional d'Editorial Santillana, però el nivell era molt alt i no vam tindre sort'' -recorda Natxo Pont, el cap d'estudis de l'institut-. ''A nivell de la nostra comunitat vam vore la possibilitat de presentar-lo als premis d'innovació educativa, però vam arribar tard a la convocatòria. Finalment, quan ja créiem que no podríem donar a conéixer l'experiència més enllà de Puçol, va aparéixer esta convocatòria sobre integració de temes transversals en el currículum i, bé, a la tercera va ser la vençuda''.

Contrasts va nàixer com una aposta conjunta entre l'Àrea de la Dona de l'Ajuntament i l'institut. Com recorda la regidor, Dolores Sánchez: ''l'any passat iniciàrem una col·laboració de cara al 8 de març amb una obra de teatre interpretada en directe pels alumnes de secundària, Amb els ulls tancats (de bat a bat). L'experiència va funcionar tan bé que enguany vam decidir augmentar el nombre de participants''.

Pensat i fet. Durant els mesos de febrer i març d'enguany, tres col·lectius distints d'alumnes van treballar en tres episodis d'una sèrie de televisió que pretenia donar la volta als rols habituals de l'home i la dona en la nostra societat: Contrasts.

El treball conjunt de sis professors, seixanta alumnes i els tècnics del Departament de Comunicació de l'Ajuntament va donar com resultada l'estrena el 4 de març, en el cine de la Casa de Cultura, dels tres primers episodis de la serie: No t'enganyes (sobre l'assetjament sexual en el treball), Publicitat sexista (sobre els tòpics de la publicitat actual) i Lliurar-se dels dracs (sobre els rols dels protagonistes en els contes de fades).

''Este premi ens estimula per a continuar aprofundint en esta experiència educativa'' -continua la regidora-, ''de fet ja estem estudiant ampliar este curs la idea, impartint a més uns tallers de guió, realització i edició, de tal forma que els alumnes no sols coescriguen i interpreten els episodis, sinó que també siguen capaços de gravar-los i participar en el muntatge i la sonorització''.

Els resultats d'esta nova aposta didàctica podran vore's en el cine de la Casa de Cultura durant la primera setmana de març del 2004. Mentrestant, l'equip directiu de l'Institut d'Ensenyança Secundària ja ha trobat una forma de compartir el premi amb tots els alumnes: ''dedicarem els diners a la compra d'un videoprojector, la qual cosa permetrà millorar les sessions col·lectives i, a més, motivarà els nous alumnes per a participar en els pròxims episodis'', aclarix el cap d'estudis.

27 Novembre 2003
FaceBook  Twitter  

Altres