Tots els grups polítics municipals en contra de la central tèrmica de Sagunt

Tots els grups polítics municipals en contra de la central tèrmica de Sagunt

El dimecres 19 novembre se celebrava un ple extraordinari convocat amb la màxima urgència a petició del Bloc i Esquerra Unida: el motiu era que finalitzava el termini per a presentar al·legacions en contra de la instal·lació de la central tèrmica a Sagunt.

Si bé tots els grups polítics es van mostrar en contra d'instal·lar la Central de Cicle Combinat a Sagunt, no totes les propostes van ser acceptades per unanimitat i, per descomptat, no tots els grups estaven d'acord amb la forma en què s'havia sol·licitat el ple.

Va ser precisament l'alcalde, Josep Mª Iborra, el que va començar la sessió recordant que ja existia un informe dels tècnics municipals, que havia sigut elaborat en col·laboració amb altres tècnics de Sagunt i de la Conselleria i que eixe informe era el que s'havia pensat enviar a través d'una resolució d'alcaldia, igual que s'ha fet en l'Ajuntament de Sagunt: “no obstant això, si hi havia interés per convocar un ple i intentar consensuar altres propostes dels grups municipals, hauria bastat de sol·licitar-ho directament a esta alcaldia, com sempre s'ha fet, sense necessitat de presentar la sol·licitud per registre d'entrada complicant uns tràmits que fins ara han sigut molts més simples: la porta d'alcaldia hi ha estat sempre oberta per a tots els grups municipals”.

En el torn d'intervencions, el portaveu del Bloc, Salvador Claramunt, va justificar l'excessiva burocràcia per la pressa del temps disponible, ja que al finalitzar el termini el 20 de novembre només existia la possibilitat de convocar un ple el dia 19 “i considerem fonamental que este tipus de qüestions es discutisquen entre tots els partits i siguen conegudes pels nostres veïns”. En la descripció de les seues al·legacions, Claramunt va explicar que incidien més en l'aspecte ambiental i de salut, a l'haver sigut elaborades per un biòleg, un oncòleg i un advocat.

Juanma Busto, portaveu d'Esquerra Unida, va insistir en la importància de presentar com més al·legacions millor, subratllant que les que el seu partit aportava eren obra dels tècnics de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sagunt, en les que s'insistia que les majors deficiències del projecte presentat per Unión FENOSA Generación se centren en “l'absència d'una informació detallada, la falta d'estudis sobre la incidència mediambiental, la no justificació de l'emplaçament elegit, la falta de mesures per a protegir la Marjal dels Moros... en definitiva, que el nostre informe és desfavorable a la instal·lació de la planta”.

També el portaveu del Partit Popular, Mariano Sanchis, es va mostrar a favor de tractar este tipus de qüestions que afecten tota la població en els plens, per a major coneixement dels veïns, al mateix temps que va recordar que dos de les al·legacions presentades (la del PSOE i la d'Esquerra Unida) eren merament tècniques, pel que el seu partit votaria a favor d'elles, mentre que s'abstindria en la proposta del Bloc “perquè considerem que en ella es mesclen els informes tècnics amb altres consideracions de tipus polític que són més discutibles”.

Inmaculada Arcos, portaveu del PSOE, va mostrar una actitud semblant a la dels populars, destacant que l'informe que presentava el seu partit era el dels tècnics municipals, que en línies generals coincidix amb el dels tècnics de Sagunt, ja que el projecte presentat per Unión FENOSA “no planteja emplaçaments alternatius, no contempla l'ocupació d'energies renovables, no és admissible que s'use el gasoil com a combustible d'emergència, no planteja el soterrament de la línia d'alta tensió al seu pas per la zona protegida de la Marjal dels Moros i no inclou estudis sobre els nivells de contaminació i d'impacte ambiental”.

Finalment, les propostes d'Esquerra Unida i la del PSOE van ser aprovades per unanimitat, mentre que davant de la proposta del Bloc es van pronunciar favorablement únicament tres partits (Bloc, Unió Valenciana i Esquerra Unida), abstenint-se el Partit Popular i el PSOE.

28 Novembre 2003
FaceBook  Twitter  

Altres