Alguns consells de l'Oficina del Consumidor sobre les rebaixes

Alguns consells de l'Oficina del Consumidor sobre les rebaixes

Som molts els consumidors que, atrets per la publicitat en els distints mitjans de comunicació, acudim als establiments mercantils a la recerca de productes rebaixats.

La venda promocional de rebaixes està regulada en el nostre ordenament jurídic, de manera que s'entén que ens trobem davant d'este tipus de venda quan “els articles objecte d'esta s'oferixen, en el mateix establiment en què s'exercix habitualment  l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de la dita venda”.

No ens trobarem davant d'un producte rebaixat quan l'article no es trobara a la venda amb anterioritat, els deteriorats o adquirits a fi de ser venuts a un preu inferior a l'ordinari.

La venda promocional de Rebaixes només pot tindre lloc en dos temporades amb una duració que oscil·la entre una setmana i com a màxim dos mesos. Enguany este període s'enquadrarà entre les dates següents:

a) Rebaixes d'hivern: del 7 de gener del 2004 fins al 13 de març del 2004.

b) Rebaixes d'estiu: des de l'últim dilluns laborable de juny, fins al primer dissabte del següent mes de setembre.

En els establiments comercials, s'anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca, la duració del període de rebaixes, indicant la data d'inici i final. La rebaixa final en els 10 últims dies.

És important que els consumidors coneguen la prohibició de venda en Rebaixes d'articles deteriorats, els adquirits expressament per a la seua venda en rebaixes i aquells que no hagen format part de les existències de l'establiment, almenys, amb un mes d'antelació i que deuran, també, haver-hi estat exposats a la venda durant la temporada. També hauran de portar en la seua etiqueta el preu actual i el preu anterior perquè els consumidors puguen conéixer l'abast de la rebaixa.

Alguns consells a tindre en quanta són:

* Prepare's una llista amb tots els productes que necessita, així evitarà comprar, per impuls, coses innecessàries o que ja té.

* Quan sàpia el que vol comprar compare preus entre diversos establiments. Tinga en compte que els preus són lliures i per tant, poden existir importants diferències d'un mateix producte en diversos establiments.

* Comprove la qualitat i els acabats del producte. En tots els casos els productes hauran de tindre la mateixa qualitat i acabats que abans d'estar rebaixats. Rebutge tot producte que siga sospitós d'haver sigut fabricat especialment per a les rebaixes.

* Concrete les possibilitats d'un possible canvi o devolució.

* No són obligatoris per als comerciants determinats serveis però, si els oferixen o generen expectatives davant del consumidor amb la informació o publicitat han de prestar-se, per exemple l'acceptació de canvis o devolucions, o l'ús de targeta de crèdit com a mitjà de pagament.

* Exigisca sempre el seu tiquet o factura de compra i conserve-la per a una possible reclamació.

RECORDE QUE COMPRAR EN REBAIXES NO EL PRIVA DELS SEUS DRETS COM A CONSUMIDOR.

30 Gener 2004
FaceBook  Twitter  

Altres