Encarna Micó, alumna de batxillerat, analitza el taller de vídeo sobre la violència de gènere

Encarna Micó, alumna de batxillerat, analitza el taller de vídeo sobre la violència de gènere

Des del passat mes de novembre, un grup de cinquanta alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut d'Ensenyança Secundària de Puçol participa en un taller setmanal de vídeo centrat temàticament en la violència de gènere. L'objectiu final és que els alumnes siguen capaços d'entendre el problema, escriure-hi i, finalment, rodar tres episodis d'una sèrie en vídeo titulada Contrasts, per a ser exhibits públicament en el cine de la Casa de Cultura en la setmana cultural del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març.

Encarna Micó és una de les alumnes participants en el taller i en el següent article reflexiona sobre l'experiència que està vivint.

******

L'activitat cinematogràfica organitzada en l'institut de Puçol pels professors Pilar Millán i Robert Cerdà, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Puçol, es du a terme durant l'intermedi entre les classes del matí i vesprada de la jornada del dimarts, en l'espai de temps reservat per al club d'Humanitats, on participen els alumnes de 2n de Batxillerat interessats a buscar noves dimensions en l'educació secundària, tals com una àmplia visió i participació en el món del cine.

Així, les noves activitats relacionades amb la cinematografia van començar amb una primera preparació i anàlisi de certs recursos emprats en distintes pel·lícules de variats estils, per a aconseguir una ampliació dels coneixements de l'estudiant, amb els que dur a terme la representació i posada en escena dels guions creats pels mateixos alumnes.

Esta activitat va començar amb l'anàlisi i l'explicació dels recursos necessaris per a transformar les ''paraules'' en ''imatges'' i en ''escenes''. Per a això es va analitzar part de la pel·lícula La ventana secreta, on a partir d'un espill s'observa la diferència entre la consciència del protagonista i la pròpia realitat. És important destacar també l'anàlisi del recurs referent al transcurs cronològic que exemplifica l'obra teatral Besos, la qual va ser també va ser analitzada i explicada per Sabín (el monitor encarregat d'impartir les classes teoricopràctiques) en les sessions anteriors, com a preparació prèvia.

Per al començament de la producció dels distints episodis, es van elegir una sèrie de xicotets relats escrits per alumnes del club d'Humanitats, centrats tots ells en la violència de gènere i el masclisme. Un d'ells, referit a l'educació sexista contra la qual es vinga la protagonista; en un altre, es tracta el tema de l'homosexualitat i la prepotència de l'home; i en l'últim, s'analitza la conducta agressiva i de violència respecte de la dona.

Per a l'organització d'estos episodis, els alumnes ens vam organitzar en grups i vam definir el tema i la tesi, així com les idees secundàries i l'estructura del nostre relat i, a partir d'açò, vam començar amb la descripció explícita de cada una de les escenes components.

En les sessions següents ens vam dedicar a distribuir els papers de cada un dels components del grup; entre estos trobem, al costat dels actors i actrius, els tècnics de so i il·luminació, així com el director, els editors i editores, els responsables del maquillatge, el script i els responsables a trobar els permisos necessaris i requerits per a dur a terme la gravació en els espais determinats.

Per al desenvolupament d'una gravació correcta, es va explicar i va comprovar les diverses opcions i possibilitats amb l'equip de gravació de vídeo que li ajuntament ens presta per a dur a terme els nostres objectius.

Sens dubte, en esta preparació i introducció al món del cine al qual en

01 Febrer 2005
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix