Comencen les obres de La Murta, la major zona de serveis de Puçol

Comencen les obres de La Murta, la major zona de serveis de Puçol

A mitjan mes de gener van començar les obres del Pla Parcial La Murta, una superfície de 253.000 metres quadrats que després de díhuit mesos de treballs d'urbanització, a l'estiu de 2006, permetrà destinar 154.000 metres a la instal·lació de serveis, 25.000 a zones verdes i 74.000 per als corresponents vials. Rejmar-Cgmed és l'empresa urbanitzadora d'este sector d'ús terciari i les obres estan sent realitzades per la unió temporal d'empreses Obres Nou Mil·lenni i Pavicor.

Juan Candel, Miguel Doménech, Antonio Ortolá i Rosana Téllez, com a representants de la urbanitzadora i les empreses constructores, es van unir José Manuel Momparler (arquitecte redactor del projecte), Mariano Sanchis (regidor d'urbanisme) i Juan Manuel Busto (alcalde de Puçol) el passat 26 de gener en la primera inspecció conjunta de les obres.

''Hem insistit sobretot a intentar minimitzar les molèsties als veïns de la zona'' -explicava després de la visita Mariano Sanchis-, ''exigim que la senyalització siga l'adequada perquè els agricultors que tenen camps confrontants al pla parcial puguen accedir sense problemes i, al mateix temps, que s'extremen les mesures de seguretat en el treball''.

Peticions de les quals van prendre bona nota els promotors del sector. Juan Candel insistix en el fet que el projecte és molt atractiu ''perquè obri la possibilitat d'assentament de nombrosos serveis en una franja privilegiada, la que ocupa Puçol en la zona metropolitana de València''. Entre les sol·licituds que ja han rebut d'informació, el representant de la urbanitzadora destacava ''l'interés mostrat per distintes cadenes hoteleres i inclús han preguntat per la possibilitat d'instal·lar restaurants i semblants en la zona verda que separa La Murta del nucli urbà''.

I és que els 253.000 metres quadrats que abans estaven fonamentalment destinats a explotacions de cítrics, transformaran radicalment la zona nord del nucli urbà, entre la carretera de Barcelona i el camí del Convent, i permeten la instal·lació de zones d'oci, restauració i comerços.

''Sobretot cal destacar que suposarà un benefici triple per a la població'' -sintetitza Juan Manuel Busto-. ''D'una banda, suposa uns ingressos importants per a les arques municipals, tant per la urbanització com pels impostos de les empreses que es van a ubicar en La Murta. En segon lloc, eixes mateixes empreses suposaran un important augment de llocs de treball en la població. I finalment, es reservaran dos zones verdes d'ús lúdic. En definitiva, és un projecte amb el qual eixim guanyant tots''.

Oficines, magatzems, hotels, centres comercials i locals de restauració són fonamentalment els serveis previstos per a instal·lar-se en La Murta. Mentres inspeccionava esta primera fase de les obres, centrades en el desbrossament i excavació de vials, José Manuel Momparler insistia en el fet que és un projecte que dinamitzarà enormement la vida de Puçol, ''però no únicament a partir de l'estiu de 2006, sinó ja mateix, ja que els propietaris de les parcel·les poden començar a presentar projectes i llicències des d'este mateix moment, supeditats això sí, que finalitzen primer les obres d'urbanització del sector''.

 

04 Febrer 2005
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix