Puçol ja té una zona protegida: el Paratge Natural Municipal La Costera

Puçol ja té una zona protegida: el Paratge Natural Municipal La Costera

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el 27 de setembre l'acord del Consell pel qual declara Paratge Natural Municipal a les 49 hectàrees de zona verda situades en els primers contraforts de la Serra Calderona i conegudes com La Costera.

La Costera és un enclavament vinculat històricament al gaudi de la naturalesa per part dels veïns de Puçol, ja que és l'únic reducte natural dins d'una zona densament poblada i urbanitzada. És un turó format per materials del Triàsic, concretament per pedra roja, que té 162 metres de cota màxima i la vegetació del qual està formada per la típica garriga mediterrània, acompanyada de pins, carrasques, garroferes i oliveres. Tot això la convertix en una zona de gran valor paisatgístic, botànic, ecològic i geomorfològic.

Davant d'esta situació i per a protegir-la de qualsevol agressió urbanística, tan habituals hui en dia en els terrenys pròxims a la costa mediterrània, Mariano Sanchis (regidor de Medi Ambient) i Juan Manuel Busto (alcalde) es van desplaçar a l'agost del 2004 a la Conselleria de Territori i Vivenda per a sol·licitar l'adequada protecció per a este pulmó verd de la població.

''I la resposta ha arribat amb este acord del Consell de 23 de setembre d'enguany'' -afirma satisfet Juan Manuel Busto-. ''A l'estar qualificat com a Paratge Natural Municipal queda protegit d'urbanitzacions i de qualsevol altre ús que pose en perill la seua integritat com a zona verda. A partir d'este moment el que estudiarem és quines millores introduir en la zona, ja que volem potenciar les activitats ecològiques i de promoció del medi ambient''.

Ara s'obri un termini d'un any dins del qual l'Ajuntament ha d'aprovar un Pla Especial de Protecció, en el qual es detallaran les activitats permeses i aquelles que hauran de ser objecte d'una autorització especial municipal per a dur-se a terme.

Paral·lelament, dins dels pròxims sis mesos es constituirà el Consell de Participació del Paratge Natural La Costera, en el qual estaran representats l'Ajuntament, els col·lectius socials i institucionals vinculats al seu manteniment i la Direcció General encarregada dels espais naturals protegits, dependent de la Conselleria de Territori i Vivenda.

Tots estos organismes dependran a nivell pressupostari de l'Ajuntament, encara que comptaran amb ajuda econòmica de la Conselleria, dins del capítol destinat a la protecció i manteniment de paratges naturals.

''El que hem de tindre molt clar és el tipus de projectes que poden realitzar-se a partir d'ara en La Costera'' -finalitza l'alcalde-. ''El nostre interés se centra sobretot a organitzar activitats lúdiques i formatives per a tots els públics, comptant amb la col·laboració del grup ecologista La Costera, els col·legis, els instituts i distintes associacions que hui tenen accés a les instal·lacions d'este nou Paratge Natural''.

 

16 Octubre 2005
FaceBook  Twitter  

Altres