Puçol dedica més diners a inversions sense necessitat sol·licitar préstecs bancaris

Puçol dedica més diners a inversions sense necessitat sol·licitar préstecs bancaris

El conveni entre l'Ajuntament de Puçol i l'Institut Valencià de la Vivenda garantix la construcció de 500 vivendes de protecció oficial en la població. Al superar la demanda existent de VPO el conseller de Territori i Vivenda va concedir el passat estiu l'exoneració a Puçol, és a dir, ja no ha de dedicar els diners de la venda de sòl municipal a construir més vivendes, sinó que pot utilitzar-se per a altres inversions d'interés públic. El resultat no s'ha fet esperar, en el ple del 31 d'octubre, el regidor d'Hisenda, Ximo Galcerá, presentava l'expedient de modificació de crèdit núm. 14, en el que es contemplen les nova situació econòmica després de l'exoneració. El propi regidor ens explica les millores introduïdes.

*****

-A quant ascendix esta modificació de crèdit?

-És la número 14 d'enguany i l'import total és de 288.648 euros.

-Esta modificació està originada per l'exoneració?

-En part si, i és una gran satisfacció per a este govern el canvi de finançament de les inversions, ja que l'exoneració aprovada per Rafael Blasco, conseller de Territori i Vivenda, ens va a permetre l'ús dels diners de la venda de parcel·les de Patrimoni Municipal del Sòl per a afrontar unes inversions de tipus cultural i social importantíssimes per al nostre municipi i tot sense cap préstec, amb el que continuem complint els compromisos adquirits de no endeutament i de rebaixa de la pressió fiscal.

-Uns canvis que afecten sobretot a les inversions.

-Efectivament, hem modificat l'annex d'inversions en el qual es canvia el finançament d'algunes de les inversions que s'anaven a pagar a través de préstecs, i ara les durem a cap a càrrec de la venda de tres parcel·les situades en el Pla Parcial La Murta i l'altra en una unitat d'execució.

-Entrant en el desglossament de la modificació, hi ha alguna partida de nova creació?

-Sí, cal destacar la subvenció nominativa de 9.000 euros que hem assignat a la parròquia Santa Marta amb motiu de la celebració del seu cinquanta aniversari. És un cas excepcional la celebració d'un cinquantenari, ens van realitzar una petició per a portar avant el seu programa d'actes i ens va paréixer que estava justificat donar suport una sèrie d'activitats que, a més, han tingut gran participació ciutadana, com el concert del pare Jony o la processó que es realitzava per primera vegada en trenta anys.

-També hi ha importants modificacions en el capítol I.

-Sí, hem consignat un suplement de 63.000 euros en el capítol de personal, per la regularització del lloc de treball en molts casos, una situació que portava temps pendent de normalitzar-se i ara l'estem mamprenent. En tot cas, continuem estant per davall dels diners destinats a gastos de personal en anys anteriors.

-La regularització de llocs de treball ha generat gastos addicionals?

-L'ocupació estable és un dels nostres objectius prioritaris. Lògicament, com estem realitzant proves per a contractar personal o per a convertir en funcionaris a alguns dels treballadors que ja estaven molts anys en el seu lloc de treball, això exigix la creació de tribunals per als processos de selecció i hem hagut d'augmentar al voltant de 10.000 euros en el capítol II, és a dir, en gastos corrents.

-Però la pujada tot

15 Novembre 2005
FaceBook  Twitter  

Altres