Puçol ja té sòl públic en la platja per a una residència de la tercera edat

Puçol ja té sòl públic en la platja per a una residència de la tercera edat

El ple extraordinari del dimarts, 13 de febrer, va aprovar el canvi d'ús d'una parcel·la de sòl dotacional per a ús escolar i esportiu que serà ara sòl dotacional assistencial, el que permetrà en un futur construir ací una residència de la tercera edat que donarà resposta a la demanda social que hi ha a Puçol, segons demostra un estudi elaborat per la Universitat Politècnica de València.

La mutació demanial d'esta parcel·la, és a dir, el canvi d'ús, era un punt que havia sigut inclòs en el ple ordinari de finals de gener, no obstant això, l'absència de quatre regidors va obligar a deixar el tema sobre la taula i convocar un ple extraordinari, en el que finalment es va aprovar este canvi amb els vots favorables d'Esquerra Unida, Bloc Nacionalista Valencià, Partit Popular i Ximo Galcerá, i el vot en contra del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Actualment, en la zona de la platja hi ha més de 28.000 metres quadrats de propietat pública com a fruit del Pla General de 1996. Estos metres, dividits en dos parcel·les, estan destinats a ús escolar, esportiu i assistencial. La modificació aprovada en el ple afecta 13.450 metres quadrats situats en la zona sud de la platja, encara que es mantenen més de 14.500 metres per a un hipotètic ús escolar o esportiu, sempre en terrenys de titularitat pública.

Durant el llarg debat, que es va estendre entorn de dos hores, Dolores Sánchez, en representació del PSOE, va argumentar que no podien aprovar el projecte perquè ''l'expedient està incomplet, ja que falta l'informe de la Conselleria de Benestar Social i la valoració de les parcel·les''. En la seua intervenció va explicar que només votarien a favor d'este canvi de l'ús del sòl ''si es planteja la construcció d'una residència pública en sòl públic, però mai una privada''.

Mariano Sanchis, portaveu del PP, va insistir en el fet que no canviava la condició del sòl, que continuarà sent públic i d'ús dotacional, senzillament ''es dóna la possibilitat que en un futur s'instal·le en eixa zona una residència per a la tercera edat atenent a la demanda social que existix sobre el tema''. D'altra banda, a pesar de deixar clar que encara no es pot parlar de quin tipus de residència podrà anar en la parcel·la en el futur, sí que va recordar que ''moltes actuacions no serien possible sense l'empresa privada, perquè la pública no pot atendre totes les necessitats''. Com a exemple va citar la residència de la tercera edat que actualment existix en el nucli urbà de Puçol, ''que és de titularitat pública, però està gestionada per una empresa privada''.

Ximo Galcerá va insistir en el fet que amb este canvi s'atén les necessitats reals de la població, ja que ''encara es quedaran 14.500 metres en la platja per a una teòrica zona escolar i, a més, en la nova zona a urbanitzar en el nucli urbà, en el camí Les Pedres, també hi ha previst construir un col·legi, pel que el sòl per a ús escolar és més que suficient''. Com a dada addicional, en la seua argumentació va afegir la xifra d'alumnes que en el present curs viuen en la platja i van a col·legis públics del nucli urbà: ''són només uns pocs, pel que queda molt llunyana la necessitat un centre educatiu en la platja''.

Salvador Claramunt, portaveu del BNV, va criticar el ''no sistemàtic'' que utilitza l'oposició enfront de qualsevol projecte de l'equip del govern ''sense oferir alternatives''. En la seua llarga intervenció va recordar que ''este govern està invertint més diners en matèria social que l'anterior govern socialista'', i va destacar que en la futura residència ''els nostres majors tindran beneficis especials, siga quin siga el tipus de gestió de la dita residència''.

Juan Manuel Busto, portaveu d'EU, va recordar que l'estudi encarregat a la Universitat de València és ''el que assenyala les carències socials que hi ha a Puçol'' i que, en tot cas, el ple no era el lloc per a discutir com seria la futura residència: ''primer hem d'aprovar que h

19 Febrer 2007
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix