“Qualitat” s'escriu amb “Q”

“Qualitat” s'escriu amb “Q”

Puçol ha obtingut de nou la “Q” de qualitat turística. L'11 de juny, en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en Madrid, el regidor Juan Enrique Claramunt arreplegava la “bandera Q” que s'atorgava a Puçol per segon any consecutiu.

L'Ajuntament de Puçol té implantat i manté en la platja de Puçol un sistema de gestió de qualitat i mediambient d'acord amb la norma ICTE "Sistema de gestió de l'ús públic en les platges" i la Norma UNIX-EN ISO-14001, a fi d'aconseguir la satisfacció de tots els usuaris de la platja, al mateix temps que hi ha dotat a esta de servicis de qualitat i garantix la preservació d'este espai natural.

Puçol compta amb els Certificats ISO, que arrepleguen el compliment de normes de gestió de la qualitat i del medi ambient internacionalment reconegudes i són concedides per entitats certificadores acreditades per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació). I a més, Puçol compta amb la "bandera Q" de qualitat turística, concedida per l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola), basada principalment en l'existència de determinades instal·lacions i servicis en la platja.

María José Máñez, responsable dels sistemes de gestió de la platja, matisa que la "Q" és un "distintiu de qualitat turística que per primera vegada se nos va concedir en 2008, i significa que s'ha fet una bona gestió mediambiental i turística, és a dir, que s'oferixen uns servicis mínims, tal com exigixen les normes".

Estos certificats de qualitat es donen cada tres anys, després de passar una auditoria d'una empresa externa que referenda i certifica la qualitat. Els servicis més importants amb el que compta la platja de Puçol són: socorrisme, salvament i vigilància, l'oficina de turisme, la neteja i manteniment de la platja, accessibilitat  la platja, servicis higiènics sanitaris, serveis d'oci, tallers mediambientals, terrasses mòbils de restauració (encara que siga un servici privat), places d'aparcament i correcta senyalització.

"Per a l'usuari és una garantia" -prosseguix la tècnic d'Urbanisme- "i l'Ajuntament el que fa és que tots els servicis que es presten garantisquen uns nivells de qualitat".

Una altra de les garanties de la platja de Puçol, tal com apunta Joana López, també responsable dels sistemes de gestió de la platja, és "que la zona de bany està abalisada i la qualitat de les aigües és molt bona".

En fi, que després de molts anys d'aprenentatge de l'ortografia del castellà, ara qualitat s'escriu amb "Q".

25 Juny 2009
FaceBook  Twitter  

Altres