Fins a 600 euros de multa si el teu gos embruta la teua ciutat: no la cagues!

Fins a 600 euros de multa si el teu gos embruta la teua ciutat: no la cagues!

El 18 de desembre, les places i parcs de Puçol van amanéixer amb pancartes que recorden els veïns que tindre un gos exigix una responsabilitat, sobretot a l'hora d'arreplegar els seus excrements... i que si no ho fan, hi ha una Ordenança municipal que establix multes de fins a 600 euros. Durant el mes de gener, la Policia Local començarà una campanya de multes a què no complisquen la legalitat.

Han sigut mesos d'estudi, anàlisi i, sobretot, de rebre queixes dels veïns, tant en les reunions com a través de l'e-mail de la pàgina web municipal. Finalment, l'equip de govern municipal ha decidit que cal prendre cartes en l'assumpte i recordar els veïns que tots tenim dret a tindre un animal domèstic, però que som responsables davant de la resta de veïns que la nostra mascota no genere molèsties.

Juan Enrique Claramunt, regidor de Medi Ambient, ha sigut l'encarregat de coordinar una campanya de sensibilització que va començar el 18 de desembre amb la instal·lació de vint pancartes, de quatre metres de longitud cada una, en les zones destinades al joc dels xiquets, al relax i a l'esplai de tots: parcs, jardins, zones verdes i alguns carrers peatonals ja tenen ben visible estos enormes recordatoris.

"El primer objectiu és recordar les nostres obligacions", explica el regidor, "sobretot en aquelles zones en què els veïns tenen el mal costum de soltar els seus gossos perquè facen les seues necessitats. A partir d'ara ningú podrà al·legar desconeixement perquè les pancartes són molt visibles en totes estes zones".

Una segona fase consistirà a distribuir cartells en els col·legis i altres zones públiques de la població. Tant les pancartes com els cartells utilitzen com a eslògan la frase El teu gos diu molt de tu, i la il·lustra amb una imatge d'un gos satisfet perquè el seu amo arreplega qualsevol excrement depositat en els carrers i places, mentre que enfront d'ell, un altre gos enfadat se queixa que el seu amo no complix amb les seues obligacions.

En tots els casos s'insistix que les multes arreplegades en l'Ordenança municipal van de 30 a 600 euros, en funció del tipus d'irregularitat i de si hi ha o no reincidència. Claramunt insistix que la normativa va ser definitivament aprovada pel ple municipal el 29 d'octubre del 2007 i que en ella s'arrepleguen obligacions tan oblidades per alguns veïns com "cobrir els gastos que origine qualsevol animal domèstic al danyar una propietat aliena; la prohibició d'entrar gossos en bars, restaurants, zones esportives i culturals; l'obligació d'arreplegar els excrements que depositen en la via pública; i la necessitat de donar-los d'alta en el cens caní municipal i estar vacunats al complir els tres mesos d'edat".

Tasca de tots

Per a tots aquells veïns que tinguen dubtes sobre les seues obligacions, es pot consultar l'Ordenança municipal, tant en les oficines municipals com en la web de l'Ajuntament de Puçol (www.puçol.es), des d'on es pot descarregar en format PDF (en la secció Ordenances generals).

Després de la informació general als veïns, ja en el mes de gener del 2009, serà la Policia Local la que recorde estes obligacions durant quinze dies, "en les que les patrulles avisaran als amos que incomplisquen l'ordenança, encara que no imposaran multes econòmiques", assenyala Vicente Giménez, l'Intendent cap. "Però una vegada es complisquen estes dos setmanes d'avís, ja a finals de gener, es multarà a tot aquell que incórrega en irresponsabilitats com portar el gos sense cadena, no netejar els excrements depositats en carrers o places, o inclús els que embruten fatxades o vehicles aparcats en la via pública".

No és la primera vegada que Puçol organitza una campanya de sensibilització sobre els animals domèstics, principalment els gossos, encara que en els casos anteriors sempre van ser destinades que els veïns prengueren consciència que la població està cada vegada més bruta i mantindre neta és tasca de tots.

Desgraciadament, els veïns no sempre atenen els missatges fins que no els afecten directament, d'ací la novetat d'esta campanya: hi haurà multes per a tots els que incomplisquen la llei.

"Però no és una tasca únicament de la Policia Local", insistix l'alcalde, Mariano Sanchis."Si volem un poble net i segur per a poder passejar i que els nostres fills disfruten de les zones d'oci, hem de col·laborar tots: és imprescindible que els ciutadans denuncien o, almenys, que avisen a la policia si és que no s'atrevixen a denunciar per a no tindre problemes amb els seus veïns".

Precisament este punt, el del por a denunciar els veïns per a evitar conflictes, és un de què més hi ha estat estudiant abans de posar en marxa la campanya,  pel que l'Intendent cap de la Policia Local recorda que "encara que l'ideal és una denúncia formal, esta no és imprescindible: n'hi ha prou amb avisar a la Policia Local donant fe que en determinat lloc el gos ha embrutat i l'amo no ho ha arreplegat. Així, el que crida pot mantindre l'anonimat. Amb este avís és prou per a iniciar una investigació, comprovar si l'amo del gos té per costum embrutar les places i carrers, i, si fóra cert, imposar les sancions corresponents".

Puçol aposta per la neteja i ho fa a fons. Així que ja ho saps, a partir de gener no deixes que el teu gos embrute el teu poble... pot eixir-te molt car.

Descarrega't ací l'Ordenança municipal en format PDF

18 Desembre 2008
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix