Enquesta sobre el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible a Puçol

El 30 de març de 2016, l'Ajuntament de Puçol va signar l'actual Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia —conegut com a Pacte de les Alcaldies a la província de València—, assumint en el ple tots els compromisos associats al pacte per a reduir les emissions contaminants i millorar l'eficiència energètica, entre altres objectius. Continuant amb el pla, en estos moments s'està realitzant una enquesta de participació ciutadana: si vols participar, fes clic ací.

El Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia reunix els ajuntaments, diputacions i governs autonòmics que voluntàriament es comprometen a aplicar els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea per a l'any 2030, mitjançant un enfocament integral d'adaptació al canvi climàtic.

Per a aconseguir esta meta, durant els anys 2019 i 2020, a Puçol s'està elaborant un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) amb els següents objectius fins a l'any 2030:

—Reduir les emissions de CO almenys en un 40%.

—Augmentar l'eficiència energètica un 27%.

—Augmentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables un 27%.

—Augmentar la seua resiliència (resistència a canvis traumàtics) mitjançant l'adaptació als impactes del canvi climàtic.

—Traduir el seu compromís polític en accions locals, mitjançant plans d'acció concrets i informes sobre la implantació d'estos.

—Elaborar un Inventari d'Emissions de Referència (IER), realitzar una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic, presentar el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) en el termini de 2 anys a partir de la signatura oficial del Pacte. Presentar un informe de seguiment almenys cada 2 anys.

Estos objectius han sigut establits sobre la base de l'Inventari d'Emissions de Referència de l'any 2010 (IER2010) i l'Anàlisi de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ARVCC), documents complementaris redactats prèviament per l'Ajuntament i que constituïxen el punt de partida per a traçar el camí a seguir pel consistori a través del PACES.

El PACES inclou: d'una banda, una anàlisi energètica i d'emissions a Puçol per a tots els seus àmbits, la qual cosa inclou frenar el canvi climàtic per a l'any 2030; d'altra banda, un anàlisi climàtic per a així aconseguir l'adaptació a l'efecte d'este.

El Pla, en la seua primera versió, proposa mesures de mitigació per a arribar a complir l'objectiu de reducció d'emissions, eficiència energètica i energies renovables i mesures d'adaptació per a augmentar la resiliència.

Les mesures de mitigació inclouen aspectes com la gestió energètica municipal, la millora de l'eficiència en l'enllumenat públic, accions de conscienciació i sensibilització, implantació d'energies renovables i mesures per al foment de tecnologies més eficients i de mobilitat sostenible.

En el cas de les accions d'adaptació, els objectius plantejats per als quatre grans enfocaments sobre els quals s'alinea l'adaptació del pla són: societat, eficiència energètica, governança i sostenibilitat urbana. La qual cosa inclou mesures que contribuïsquen a reduir el consum d'aigua, incrementar les àrees verdes i adaptar edificis i infraestructures, entre altres.

La participació ciutadana és molt important, i les seues opinions han de tindre's en compte, especialment pel fet que estos representen el punt de partida per a aconseguir els objectius del PACES.

Per això, s'oferix als ciutadans l'oportunitat de participar en les etapes claus d'elaboració del present PACES mitjançant la realització d'una enquesta en línia.

Vols emplenar l'enquesta online? Fes clic ací.

Info: Pacte d'Alcaldies per al Clima i l'Energia

Informa: Sabín

14 abril 2020
FaceBook  Twitter  

Altres