AE-Agró demana al Ministeri de Medi Ambient que les comunitats autònomes no indulten cap espècie exòtica invasora

AE-Agró demana al Ministeri de Medi Ambient que les comunitats autònomes no indulten cap espècie exòtica invasora

Acció Ecologista-Agró ha exigit per escrit al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí que el nou Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores i la protecció d’espècies autòctones tinga en compte la impossibilitat jurídica d’establir excepcions respecte a l’eradicació de les espècies exòtiques invasores i/o de delegar en les comunitats autònomes l’establiment de règims jurídics incompatibles amb les normes generals.

Durant el mes de novembre, han aparegut a la premsa notícies sobre la pròxima aprovació del Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores i de protecció de les espècies autòctones. Segons estes informacions, les mesures per a fer front i eradicar algunes d’estes espècies, que amenacen la nostra biodiversitat, podrien ser concretades per les Comunitats Autònomes, o bé ser els propis governs autonòmics els encarregats de la gestió d’estes mesures, sense exigir el control ni l’eradicació de la fauna i flora invasora. A més a més, es parlava també de la possibilitat d’indultar algunes espècies per motius d’interés piscícola o cinegètic.

Acció Ecologista-Agró ha pogut accedir a l’esborrany del document que prepara el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. El nou catàleg donaria la raó tant a la nostra organització ecologista com al GECEN en la disputa amb la Generalitat Valenciana respecte a la catalogació del black bass (Micropterus salmoides), de la carpa (Cyprinus carpio) i del carpí daurat (Carassius auratus) i reconeixeria estes espècies com a exòtiques invasores, cosa que no va fer la Generalitat en el seu decret sobre exòtiques.

A més a més, l’esborrany de catàleg redactat pel Ministeri també recolza la proposta d’AE-Agró i GECEN de no considerar com a exòtica ni invasora a la tórtora turca (Streptopelia decaocto), com sí ho fa la Generalitat Valenciana, ja que com defensa l’organització ecologista la presència d’esta tórtora al nostre territori s’ha produït per expansió natural i no per l’acció del ser humà.

Malgrat que l’actual esborrany del Catàleg d’Espècies Exòtiques i Invasores confirma la posició ecologista respecte al black bass, la carpa, el carpí i la tórtora turca, també deixa una porta oberta per a l’indult de les espècies que amenacen la nostra flora i fauna autòctona. El Ministeri contempla la possibilitat, segons l’articulat de l’esborrany del catàleg, de delegar en les comunitats autònomes l’opció d’establir o no mesures contra diverses espècies exòtiques invasores d’interés piscícola o cinegètic, com és el cas de la carpa, del black pass o també del silur (Silurus glanis).

Tanmateix cal recordar que estes espècies d’interés piscícola estan dins de les 100 exòtiques invasores més danyoses del planeta, segons els organismes internacionals, i el propi Ministeri reconeix els efectes perjudicials que tenen sobre la resta d’espècies autòctones amb les quals conviuen. En el seu banc de dades de la Natura, el Ministeri informa del risc que representa el black bass per a 18 espècies autòctones, entre elles algunes en perill d’extinció com el samaruc (Valencia hispanica) o el fartet (Aphanius iberus). Per això, el Ministeri recomana en publicacions pròpies la urgent eradicació del black pass.

També la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en el seu informe dirigit a la Comissió Europea amb motiu de la Directiva Marc de l’Aigua, alerta del seu caràcter exòtic i de ser perjudicial per a les espècies autòctones. La carpa també comparteix amb el black pass la definició d’exòtica i perjudicial per a la fauna autòctona segons el mateix document i la recomanació, per part del Ministeri, de ser eradicada.

Degut al greu risc que representen estes espècies exòtiques invasores per a la conservació de la biodiversitat, AE-Agró considera que cap interés piscícola o vinculat a la pesca esportiva pot justificar el seu indult i que cal iniciar el més prompte possible els treballs per eradicar-les del nostre territori. Este és el mateix motiu pel qual vam recórrer l’any passat el decret de la Generalitat Valenciana sobre espècies exòtiques invasores.

Cal recordar que tant la norma jurídica de major importància en relació a les espècies exòtiques invasores, l’article 8 del Conveni sobre la Diversitat Biològica, com la Llei 42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat estableixen la necessitat de controlar i eradicar totes les espècies exòtiques invasores. A més a més, ni el Conveni sobre Diversitat Biològica ni la Llei de Patrimoni Natural i de la Diversitat preveuen la possibilitat d’establir excepcions respecte a cap espècie exòtica invasora, ni l’opció de delegar en les comunitats autònomes la possibilitat de controlar o eradicar-les segons la conveniència o la voluntat autonòmica.

Així que AE-Agró sol·licita al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí que el nou tinga en compte la impossibilitat jurídica d’establir excepcions a este regim, o de delegar en les comunitats autònomes l’establiment de règims jurídics incompatibles amb les normes generals, per evitar així l’indult de les espècies invasores exòtiques que posen en perill la conservació de les espècies autòctones. A més a més, l’organització ecologista exigeix al Ministeri, d’acord amb la Llei 27/2006 de 18 de juliol que regula els drets a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, l’obertura d’un procés de participació pública sobre el futur catàleg, on tots els ciutadans, organitzacions i entitats que treballem per la conservació del medi ambient, de la biodiversitat i de la natura puguem intervindre en la seua elaboració.

Informa: Miguel Crespo Roig
Cap de premsa d'Acció Ecologista-Agró

La marjal de Pego-Oliva, reducte del samaruc, una espècie en perill 

01 Gener 2011
FaceBook  Twitter  

Altres