Delegacions de competències de l'equip de govern

 

Mª Paz Carceller Llaneza: alcaldia, comunicació, policía local, dona.
Horari d'atenció: Dimarts de 9 a 14h

 

Ángela Santamaría Martínez: contractació, recursos humans, administració i règim intern, joventut, esports, promoció llingüística.
Horari d'atenció: Dimarts d'11.30 a 13.30h

 

José Mª Esteve Moreno: benestar social, educació, cultura, falles, relació i coordinació amb les associacions locals.
Horari d'atenció: Dimecres de 12 a 14h

 

Elena Camarero Benítez: urbanisme, patrimoni municipal, promoció econòmica, turisme i comerç.
Horari d'atenció: Dimarts de 9.30 a 14h

 

Francisco Andrés Salavert Serra: obres i serveis municipals, seguretat ciutadana, platja, residus sòlids, mobilitat sostenible.
Horari d'atenció: Dimecres de 17 a 19h

 

Alejandro Sancho Gallego: medi ambient, sanitat, enllumenat pùblic, agricultura e infraestructures agràries, ramadería, festes, participació ciutadana i festejos taurins.
Horari d'atenció: Dimarts de 12 a 14h

 

José Mª Babé Navarro: urbanitzacions, coordinació de seguretat en les urbanitzacions.
Horari d'atenció: Dilluns de 10 a 11h

 

Rubén Vaquero Garcés: àrea econòmica, mercats municipals.
Horari d'atenció: Dilluns de 12 a 14h

 

Altres