Farmàcia de guardia

Dimarts 3
Mª Dolores Ortiz Cervello

El temps a Puçol

centro salud2 val


quepaso portada 1 val def

Multes transit - Gestió

Multes transit - Gestió

 
 
 

Multes de trànsit

Quin procediment continua una multa?

A) Notificada en l'acte per l'Agent.
El butlletí de denúncia formulada pels Agents de l'Autoritat i notificada en l'acte al denunciat, constituïx l'acte d'iniciació del procediment sancionador a tots els efectes, tenint 20 dies naturals per a pagar la denúncia amb el 50% de descompte en el Negociat de Sancions de l'Ajuntament, amb targeta o enviant un gir postal.
Passats 30 dies sense haver abonat la sanció o haver interposat al·legacions, esta produirà efecte d'acte resolutori.

B) Denúncies efectuades quan el conductor no està present (vehicle estacionat o quan la detenció d'un vehicle puga ocasionar un risc).
S'enviarà la notificació de la denúncia per correu al domicili del titular del vehicle, el qual deurà identificar al conductor, i podrà al·legar en el termini de 20 dies el que estime convenient, o podrà en el termini de 20 dies procedir al pagament de la denúncia amb el 50% de descompte.

On he de pagar les multes?
Amb targeta: en el Negociat de Sancions, situat en la planta Baixa de l'Ajuntament.
En efectiu: en les entitats bancàries que es detallen en la multa, sempre portant l'imprés de la notificació de la denúncia.
Per gir postal, dirigit a l'Ajuntament de Puçol, Negociat de Sancions.

Altres