Taxes - Ajuntament de Puçol

Taxes - Ajuntament de Puçol

 

2.- Taxes:

· Aigua potable
· Clavegueram
· Obertura d'establiments
· Fem
· Entrada de vehicles i guals
· Expedició de documents administratius
· Instal·lació d'anuncis
· Llicències urbanístiques
· Mercat municipal
· Mercaderies i materials de construcció
· Ocupació de domini públic amb cadires i taules
· Parades de venda
· Retirada de vehicles amb grua
· Rodatge de vehicles pesats
· Serveis de caràcter cultural
· Sól, subsol i vol
· Telefonia mòbil
· Transport col·lectiu
· Vigilància d'establiments

Altres