En marxa el procediment per a portar el bar cafeteria de la Casa de Cultura de Puçol per un període de dos anys: més informació en el PDF adjunt

L'Ajuntamentde Puçol ha iniciat el procediment per a l'autorització de l'ús del Bar Cafeteria de la Casa de Cultura de Puçol, per un període de dos anys prorrogables per altres dos; es podran presentar les ofertes en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Puçol, en el termini de 7 dies des de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el següent enllaç podran descarregar-se les bases que han de regir en el procés de selecció.

logo pdf Bases autorització de l'ús del Bar Casa de Cultura
24 Febrer 2017
FaceBook  Twitter  

Altres