Ja està publicada la llista provisional de la Borsa de Treball Social de l'Ajuntament de Puçol en la Seu Electrònica

Publicadesen el Tauler d'Anuncis Municipal de la Seu Electrònica la llista provisional de la relació d'aspirants, per orde de puntuació, que constituïxen la Borsa de Treball Social. Per a qualsevol consulta, els interessats han de dirigir-se a l'Oficina de Col·locació, situada en l'Espai Social Martínez Coll.

De conformitat amb les bases que regixen el present procediment, els aspirants inclosos en l'esmentada llista disposen d'un termini de 3 dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents (fins al divendres 10/04/2015 inclusivament).

Els aspirants poden dirigir-se a l'Oficina de Col·locació de Puçol per a efectuar qualsevol consulta.

Ací tens l'enllaç al tauler de la Seu Electrònica:

https://pucolsitae.sede.dival.es/sitae/

Informa: Departament de Comunicació | Disseny logo: Sento Pascual

08 abril 2015
FaceBook  Twitter  

Altres