Nous projectes internacionals en l'institut de Puçol: professors i alumnes viatjaran a altres països

A través del seu Equip d'Internacionalització, l'IES Puçol participa en diferents projectes europeus Erasmus+ entre 2018 i 2020. Per al centre resulta especialment motivador treballar sota la cobertura de la Unió Europea perquè implica un reforç del projecte plurilingüe i consolidar aquest centre educatiu en una dimensió europea de l'ensenyament. Tot això a través de tres projectes que impliquen l'intercanvi de professors (K1), d'alumnes (K2) i millorar les competències de l'alumnat (K3).

Resulta necessari proporcionar una dimensió europea a un centre plural com el nostre al qual tenen accés tots els alumnes, independentment de la seua procedència sociocultural i dels seus recursos econòmics.

Tots els objectius i iniciatives dels projectes quedaran inclosos en el Projecte Educatiu del Centre i traslladats a la Programació General Anual.

La necessitat d'internacionalització de l'institut comporta necessàriament un canvi organitzatiu del centre, una reestructuració curricular en determinades matèries i nivells, així com una formació específica del professorat en dos àmbits: el lingüístic i el metodològic. Per a això resulta imprescindible l'observació i l'intercanvi d'experiències amb centres d'altres països que desenvolupen pràctiques educatives que puguen ser aplicades al nostre Institut. En aquest sentit van dirigides les línies de treball del projecte K1: Èxit escolar a través de la integració, multiculturalitat i noves metodologies didàctiques.

Aquest projecte implica la mobilitat del professorat a Regne Unit, Irlanda, Portugal, Finlàndia i Suècia; amb aquestes mobilitats es persegueix la consecució dels següents objectius generals:

—La projecció europea del centre.

—Inclusió social de l'alumnat.

—La utilització de les TIC com a eina de treball.

—Ajuda als programes de prevenció de l'abandó escolar primerenc que ja hem iniciat.

—Estratègies educatives per a la resolució de conflictes amb la finalitat d'implementar els mètodes que s'estan desenvolupant.

—El foment i ampliació del Plurilingüisme.

—La planificació de la Convivència seguint models de multiculturalitat.

—L'increment de l'èxit escolar i la consegüent prevenció del fracàs.

—El vessant de projecció del món educatiu cap a la inserció laboral en un context europeu.

—Cerca de l'excel·lència acadèmica.

Projecte K2: Cultural heritage as a catalystofcreativeentrepreneuship

El K2 implica la mobilitat de l'alumnat del centre a Portugal, Suècia i Grècia, en el qual duran a terme, juntament amb els alumnes dels centres dels països esmentats, projectes d'emprenedoria a través del disseny gràfic i amb el patrimoni cultural de cadascun dels països participants com a element d'unió.

Per a preparar els intercanvis d'experiències, els estudiants assistiran a cursos sobre temes del projecte realitzats per empresaris locals i professors: Disseny Gràfic, Fotografia, Blog / Vlogging i Artesanies fetes a mà / visites guiades.

A través d'aquest projecte, connectarem els quatre temes i àrees més importants de hui dia: l'esperit empresarial, el patrimoni cultural, la creativitat i les TIC.

En el curs 2019-2020, el centre s'integrarà en el projecte K3: Educació Cívica Activa per a millorar les competències cíviques i socials dels alumnes (Active citizenship projects to enhance pupil’s social and civic competences).

Aquest projecte d'internacionalització de l'institut de Puçol necessitarà la dotació d'estratègies noves per a escometre canvis organitzatius com:

—Reestructuració del Pla d'Acolliment a alumnes estrangers i organització de la seua incorporació al sistema educatiu.

—Reorganització del Pla d'Atenció a la Diversitat, sobretot referent a l'atenció a alumnes amb altes capacitats i necessitat d'ampliació formativa.

—Adaptació de les programacions didàctiques dels departaments implicats al Pla d'internacionalització.

—Planificació de les activitats extraescolars en funció de la visió europea que volem traslladar als nostres alumnes.

—Introducció de nous paràmetres i línies de treball en el Pla de Convivència incloent l'aspecte intercultural com a element clau, la inclusió social i educativa d'aquells alumnes que provenen d'altres cultures i la inclusió dels qui es desemboliquen en contextos poc favorables per a la seua evolució personal.

—Ampliació del Pla de Formació del Professorat mantenint les línies principals ja iniciades (TIC, Convivència i Plurilingüisme) però tenint en compte el projecte general d'internacionalització.

—Prevenció, sensibilització, educació i resolució de problemes derivats de l'assetjament a través de les xarxes socials.

En definitiva, s'espera dels projectes un impacte directe en la dinàmica del centre que ser anirà recollint en les memòries finals i que comptaran amb tota la difusió requerida.

Informa i fotos: Equip d'Internacionalització de l'IES Puçol

776-instituto-proyectos-1

03 Desembre 2018
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix