Una cadena humana rodeja el col•legi públic La Milotxa per a demanar que no perda una aula el pròxim curs

Després de publicar la Conselleria d'Educació el 15 de març l'Arranjament Escolar per al pròxim curs, mantenint les 9 aules actuals de La Milotxa, tot eren felicitacions. Però el 21 de març la Conselleria hi ha «rectificat» el seu informe anterior i elimina una aula, el que suposarà la pèrdua de dos professors, del cap d'estudis, la reducció de dos pares i dos professors en el consell escolar i la disminució en la qualitat de l'ensenyança. Les mesures no s'han fet esperar: cadena humana, manifest, consell escolar municipal extraordinari… i molts veïns implicats.

En l'actualitat, el col·legi públic La Milotxa compta amb 173 alumnes i 15 professors, dividits en 9 aules: 3 de 3 anys, 3 de 4 anys i altres 3 de 5 anys. Atés que la llei actual establix un nombre màxim de 25 alumnes per aula, en l'últim Consell Escolar Municipal l'inspector de zona va advertir que el pròxim curs podria quedar-se només 2 aules de 4 anys en este col·legi.

Davant de l'advertència, el claustre i l'AMPA de La Milotxa van estudiar quines accions prendre i van ser preparant mesures, però sense cap actuació fins que es publicara l'Arranjament Escolar, és a dir, el pla de distribució d'aules en tots els centres públics de la Comunitat Valenciana, tasca que va a càrrec de la Conselleria d'Educació.

En plena plantà de la falla escolar, el 15 de març, l'Ajuntament de Puçol comunicava a la direcció del centre que ja tenien l'Arranjament Escolar per al pròxim curs i, «per a sorpresa de tots, no sols ens mantenien les nou aules actuals, sinó que la Conselleria ens proposava afegir una nova per a alumnes de dos a tres anys el pròxim curs. Mai les Falles s'havien viscut amb tanta alegria en el col·legi», apunta Rosana Bermúdez, cap d'estudis de La Milotxa.

Però dimecres passat, 21 de març, la Conselleria publicava una rectificació al dictamen anterior a causa de «una fallada informàtica». Conclusió: se suprimix per al pròxim curs una classe de 4 anys. El termini per a presentar al·legacions finalitza el 28 de març, per la qual cosa pares, professors i veïns no han tardat a mobilitzar-se.

El dijous 22 de març es reunia el Consell Escolar Municipal, amb presència de representants de tots els col·legis públics i el concertat, professors, directors, regidora d'Educació i l'inspector de zona: la votació realitzada acordà recolzar la petició perquè La Milotxa no perda una aula.

Tant significa la pèrdua d'una aula?

En primer lloc, si un centre baixa de 9 unitats (les que té ara La Milotxa), perd una mestra tutora i una professora de suport, és a dir, dos professors.

Paral·lelament, de l'equip directiu se suprimix el cap d'estudis, la tasca del qual passaria a realitzar-la el director qui, a l'assumir dos funcions, difícilment pot impartir també classes, una activitat que realitza en l'actualitat.

A més, el Consell Escolar passaria de tindre 7 pares a 5 únicament i, a nivell de professors, també baixaria de 6 a 4 en el consell.

«I això són els nombres, però una classe es va a dividir i això després d'haver passat amb tres anys el difícil període d'adaptació dels xiquets, que acaben d'entrar al col·legi», explica Ana Ibáñez, presidenta de l'AMPA. «Hauran d'adaptar-se a nous professors i nous companys, el que suposa començar una vegada més el període d'adaptació, una cosa poc recomanable».

Però hi ha més: els nombres ara indiquen que n'hi ha prou amb dos aules, però què passaria l'any pròxim si es presenten nous alumnes a Puçol una vegada iniciat el curs? Tenint en compte que els altres col·legis d'infantil ja tenen cobertes les 25 places, podria donar-se el cas que se superara la ràtio oficial si arriben nous veïns a la població.

«No és una opció estranya, de fet el passat curs van arribar per a matricular-se huit nous alumnes, dels quals vam acollir sis en La Milotxa i dos en el col·legi Bisbe Hervàs», puntualitza la cap d'estudis. «Al tindre tots els centres ja cobertes la vint-i-cinc places l'opció lògica seria que tornaren a crear la classe de quatre anys, però tots sabem que en mitat d'un curs això és molt, molt difícil».

Mesures encadenades

Davant d'esta situació, després del consell del dijous, les actuacions obertes al públic han començat.

El divendres 23, al matí, el director Pedro Gómez i una representació dels pares de La Milotxa han acudit a la Conselleria a entregar les primeres al·legacions.

Paral·lelament, en el col·legi s'ha iniciat l'arreplega de firmes per a impedir l'eliminació d'una aula de 4 anys.

El divendres 23 a la vesprada, amb una cadena humana abraçant el col·legi, «un abraç que intenta mostrar tot el que significa per a pares, alumnes i professors este centre d'infantil», resumix Ana.

Després de l'abraç, la lectura d'un manifest a càrrec d'alumnes, pares, professors i el director del centre, en el que s'explica la pèrdua que suposa per a la qualitat de l'ensenyança l'augmentar novament la ràtio.

El dilluns 26, a les 10 hores, el director Pedro Gómez ja té cita concertada en la Conselleria d'Educació amb el cap de Planificació Educativa, Rafael Fresquet, per a estudiar junts quines opcions hi ha.

El dimarts 27, a les 16.45 hores, nova manifestació de veïns en el col·legi, esta vegada amb una xocolatada com a punt de trobada per a explicar com està la situació.

I el dimecres 28 acaba el termini per a presentar al·legacions.

Entre totes les mesures, pares, alumnes i professors han aparegut sempre amb un nino apegat en el pit o en l'esquena: és el popular símbol dels «innocents» amb un eslògan en què es llig «Volem sumar, no restar» i amb un interrogant amb què intenten sintetitzar les seues queixes: «Per què sempre ho paguen els innocents?».

Informa i fotos: Sabín 

fotos face

218-cadena-humana-milotxa-1

Després de publicar la Conselleria d'Educació el 15 de març l'Arranjament Escolar per al pròxim curs, mantenint les 9 aules actuals de La Milotxa, tot eren felicitacions. Però el 21 de març la Conselleria hi ha «rectificat» el seu informe anterior i elimina una aula, el que suposarà la pèrdua de dos professors, del cap d'estudis, la reducció de dos pares i dos professors en el consell escolar i la disminució en la qualitat de l'ensenyança. Les mesures no s'han fet esperar: cadena humana, manifest, consell escolar municipal extraordinari… i molts veïns implicats.

En l'actualitat, el col·legi públic La Milotxa compta amb 173 alumnes i 15 professors, dividits en 9 aules: 3 de 3 anys, 3 de 4 anys i altres 3 de 5 anys. Atés que la llei actual establix un nombre màxim de 25 alumnes per aula, en l'últim Consell Escolar Municipal l'inspector de zona va advertir que el pròxim curs podria quedar-se només 2 aules de 4 anys en este col·legi.

Davant de l'advertència, el claustre i l'AMPA de La Milotxa van estudiar quines accions prendre i van ser preparant mesures, però sense cap actuació fins que es publicara l'Arranjament Escolar, és a dir, el pla de distribució d'aules en tots els centres públics de la Comunitat Valenciana, tasca que va a càrrec de la Conselleria d'Educació.

En plena plantà de la falla escolar, el 15 de març, l'Ajuntament de Puçol comunicava a la direcció del centre que ja tenien l'Arranjament Escolar per al pròxim curs i, «per a sorpresa de tots, no sols ens mantenien les nou aules actuals, sinó que la Conselleria ens proposava afegir una nova per a alumnes de dos a tres anys el pròxim curs. Mai les Falles s'havien viscut amb tanta alegria en el col·legi», apunta Rosana Bermúdez, cap d'estudis de La Milotxa.

Però dimecres passat, 21 de març, la Conselleria publicava una rectificació al dictamen anterior a causa de «una fallada informàtica». Conclusió: se suprimix per al pròxim curs una classe de 4 anys. El termini per a presentar al·legacions finalitza el 28 de març, per la qual cosa pares, professors i veïns no han tardat a mobilitzar-se.

El dijous 22 de març es reunia el Consell Escolar Municipal, amb presència de representants de tots els col·legis públics i el concertat, professors, directors, regidora d'Educació i l'inspector de zona: la votació realitzada acordà recolzar la petició perquè La Milotxa no perda una aula.

Tant significa la pèrdua d'una aula?

En primer lloc, si un centre baixa de 9 unitats (les que té ara La Milotxa), perd una mestra tutora i una professora de suport, és a dir, dos professors.

Paral·lelament, de l'equip directiu se suprimix el cap d'estudis, la tasca del qual passaria a realitzar-la el director qui, a l'assumir dos funcions, difícilment pot impartir també classes, una activitat que realitza en l'actualitat.

A més, el Consell Escolar passaria de tindre 7 pares a 5 únicament i, a nivell de professors, també baixaria de 6 a 4 en el consell.

«I això són els nombres, però una classe es va a dividir i això després d'haver passat amb tres anys el difícil període d'adaptació dels xiquets, que acaben d'entrar al col·legi», explica Ana Ibáñez, presidenta de l'AMPA. «Hauran d'adaptar-se a nous professors i nous companys, el que suposa començar una vegada més el període d'adaptació, una cosa poc recomanable».

Però hi ha més: els nombres ara indiquen que n'hi ha prou amb dos aules, però què passaria l'any pròxim si es presenten nous alumnes a Puçol una vegada iniciat el curs? Tenint en compte que els altres col·legis d'infantil ja tenen cobertes les 25 places, podria donar-se el cas que se superara la ràtio oficial si arriben nous veïns a la població.

«No és una opció estranya, de fet el passat curs van arribar per a matricular-se huit nous alumnes, dels quals vam acollir sis en La Milotxa i dos en el col·legi Bisbe Hervàs», puntualitza la cap d'estudis. «Al tindre tots els centres ja cobertes la vint-i-cinc places l'opció lògica seria que tornaren a crear la classe de quatre anys, però tots sabem que en mitat d'un curs això és molt, molt difícil».

Mesures encadenades

Davant d'esta situació, després del consell del dijous, les actuacions obertes al públic han començat.

El divendres 23, al matí, el director Pedro Gómez i una representació dels pares de La Milotxa han acudit a la Conselleria a entregar les primeres al·legacions.

Paral·lelament, en el col·legi s'ha iniciat l'arreplega de firmes per a impedir l'eliminació d'una aula de 4 anys.

El divendres 23 a la vesprada, amb una cadena humana abraçant el col·legi, «un abraç que intenta mostrar tot el que significa per a pares, alumnes i professors este centre d'infantil», resumix Ana.

Després de l'abraç, la lectura d'un manifest a càrrec d'alumnes, pares, professors i el director del centre, en el que s'explica la pèrdua que suposa per a la qualitat de l'ensenyança l'augmentar novament la ràtio.

El dilluns 26, a les 10 hores, el director Pedro Gómez ja té cita concertada en la Conselleria d'Educació amb el cap de Planificació Educativa, Rafael Fresquet, per a estudiar junts quines opcions hi ha.

El dimarts 27, a les 16.45 hores, nova manifestació de veïns en el col·legi, esta vegada amb una xocolatada com a punt de trobada per a explicar com està la situació.

I el dimecres 28 acaba el termini per a presentar al·legacions.

Entre totes les mesures, pares, alumnes i professors han aparegut sempre amb un nino apegat en el pit o en l'esquena: és el popular símbol dels «innocents» amb un eslògan en què es llig «Volem sumar, no restar» i amb un interrogant amb què intenten sintetitzar les seues queixes: «Per què sempre ho paguen els innocents?».

Informa i fotos: Sabín 

23 Març 2018
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix