La competència professional en les intervencions educatives a l’Escola Infantil

La necessitat d'investigar la relació entre la competència professional de les educadores i educadors infantils i la implementació d'intervencions educatives en l'àmbit laboral en les Escoles Infantils de primer cicle, ha portat a l'equip docent del departament de cicles formatius de l'IES Puçol a engegar aquest 2016-2017 un projecte del que ja es poden valorar els seus primers resultats i que porta per nom: La competència professional en les intervencions educatives a l’Escola Infantil de 1r Cicle.

Durant el primer trimestre i aprofitant la sinergia creada entre els membres de l'equip  de l'IES amb les diferents escoles infantils de l’entorn (són centres on acudeix l’alumnat del Cicle a realitzar la Formació en Centres de Treball), els alumnes i les alumnes del Cicle Superior d'Educació Infantil han pogut dissenyar i portar a la pràctica les seues propostes d'intervenció amb xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.

Unes propostes que han promogut la investigació, l'autoaprenentatge i la llibertat d'acció pedagògica a partir de metodologies actives adients als ritmes evolutius dels xiquets i xiquetes dins d’un ambient estètic, càlid, atractiu, provocador d’experiències sensorials i on el respecte i l’acompanyament han estat la base de l’acció educativa.

Tres han sigut els centres en els quals s'han realitzat les diferents activitats: CEI Imaginari (Puçol), EIM La Creu (Pobla de Farnals) i col·legi Los Chopos (El Puig), i tant educadors i educadores de les diferents escoletes, com els propis estudiants, han manifestat la idoneïtat de l’experiència.

Al segon i tercer trimestre es continuarà amb el desenvolupament de planificacions d’aplicació pràctica real en altres centres del voltant, per tal d’oferir a l’alumnat del Cicle diversitat de contextos per enriquir la seua experiència docent.

Aquest projecte complementa un treball iniciat el darrer curs, que s'orienta cap a la construcció d'un coneixement comprensiu i globalitzat a partir de la pràctica. Mitjançant les propostes s'interioritzen aprenentatges que es poden experimentar i vivenciar amb l'objectiu i la pretensió final de fer educadores i educadors competents.

Informa i fotos: Equip docent del departament de cicles formatius de l'IES Puçol

fotos face

107-alumnas-ciclos-formativos-2

21 Febrer 2017
FaceBook  Twitter  

Altres