L'institut de Puçol rep el premi nacional d'educació pel foment de la convivència

El Ministeri d'Educació convoca anualment una sèrie de premis que reconeixen les bones pràctiques dels centres educatius espanyols. En l'edició de 2015, el premi al foment de la convivència ha sigut atorgat al projecte Conviure: memòria d'un desig de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Puçol.

Este premi suposa el reconeixement a un treball intens que es porta desenrotllant en el centre durant els últims anys amb l'objectiu de proporcionar un clima agradable de convivència que al seu torn facilite el procés d'ensenyança-aprenentatge. Valors com la tolerància, el respecte, el diàleg són eixos que fonamenten l'educació dels nostres jóvens.

La concreció del projecte de l'IES Puçol se centra en àmbits com la millora de l'esforç i el rendiment, el pla d'acollida als alumnes que s'incorporen per primera vegada al centre, la formació d'alumnes en mediació escolar, l'ajuda acadèmica entre companys, la prevenció de conflictes, l'educació per a la utilització correcta de les xarxes socials, les accions solidàries de proximitat, la tutorització individual d'alumnes que necessiten un suport per motius d'integració o conductes disruptives…

En definitiva, l'observació de qualsevol distorsió que puga impedir el normal desenrotllament de la convivència amb la finalitat de buscar solucions educatives immediates.

Des del principi, en el nostre projecte ha intervingut la Direcció del centre com a  òrgan impulsor; l'organització de les diferents àrees de treball es du a terme per part de l'Equip de Convivència, format per nou professors que coordinen al seu torn a una bona part del conjunt de docents i un grup no menys important d'alumnes voluntaris del centre.

No obstant això, hem d'assenyalar que el nostre projecte és encara més ambiciós, i aspira a vincular al conjunt de sectors de la nostra comunitat educativa.

Una bona part de l'èxit de la convivència en el centre residix en la inversió en accions formatives per al professorat: les ponències d'experts en gestió de l'aula, prevenció de conflictes, ciberassetjament, així com els cursos de mediació escolar han sigut decisius per a crear una consciència de col·laboració per part del professorat i una unitat de criteris educatius.

Tenint en compte que la nostra societat en general es mou en contextos controvertits i que els missatges que arriben als nostres jóvens porten implícita una gran dosi d'agressivitat, entenem que la missió dels centres educatius ha de ser contrarestar estos missatges de negativitat amb propostes de concòrdia i diàleg pacífic.

Informa: Pilar Millán | Fotos: Institut d'Educació Secundària de Puçol

972-alumnos-de-convivencia

24 Novembre 2015
FaceBook  Twitter  

Altres