L'Institut de Puçol obri les seues portes al plurilingüisme d'Europa

L'Institut de Puçol ha sigut seleccionat per la Unió Europea per a desenrotllar un projecte d'Internacionalització que  li permetrà ampliar les actuacions del seu Pla Plurilingüe.

L'IES Puçol va presentar a la Unió Europea un Projecte de treball amb el lema “Estratègies per a l'èxit escolar en l'àmbit europeu”, dins del Programa Erasmus+ per a la mobilitat d'alumnes i personal docent per motius d'aprenentatge. El dit projecte ha sigut seleccionat pel SEPIE (Servici espanyol per a la internacionalització de l'Educació) amb una dotació econòmica de 15000€ que s'invertiran en dos actuacions: formació del professorat en països de la Unió Europea i observació de bones pràctiques docents en Instituts de Suècia i Finlàndia.

El procés d'obertura de l'IES Puçol a Europa va tindre els seus orígens en l'organització d'intercanvis anuals amb Instituts de França, va avançar amb la participació en la Xarxa de Centres Plurilingües, es va fer un pas més amb l'oferta “English culture week” en ciutats del Regne unit com Oxford i Canterbury i el  curs passat es va establir contacte amb el Jarvenpää Lukio de Finlàndia, de manera que tres estudiants de Batxillerat van realitzar una part dels seus estudis en este País.

Amb l'acceptació d'este nou projecte per part de la Unió Europea, el centre espera poder dur a terme propostes innovadores en l'àmbit de la gestió, del desenrotllament curricular i de la metodologia didàctica. Per a això, els professors rebran formació en TIC, llengües estrangeres i CLIL.

A mitjà termini, el centre incrementarà el nombre de grups en què s'aplica el plurilingüisme, així com el nombre de mobilitats d'alumnes que opten a realitzar una part dels seus estudis en països de la Unió Europea.

Informa: Pilar Millán

15 Juliol 2015
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix