Llistat de les persones que han col•laborat en el llibre “Puçol en la memòria” i tenen un exemplar gratis

Des que es va posar en marxa el llibre Puçol en la memòria es va plantejar com un projecte del poble i per al poble. Es va demanar la col·laboració dels veïns perquè aportaren fotos del segle XX, es van escanejar entre els mesos de març i juny. Després un equip va treballar en la redacció, disseny i finalització del llibre. El compromís va ser que a cada persona que entregara fotos se li donaria un llibre a canvi. Esta és la llista d'aquelles persones que en el seu moment van entregar material.

Recordem que aquells que figuren en la llista poden arreplegar el seu llibre en el Departament de Comunicació (situat en l'antiga casa del bou, junt amb l'aparcament de l'ajuntament) els dies: esta setmana, el 31 de març, 1 i 2 d'abril; la setmana que ve, del dimarts 7 al divendres 10 d'abril.

Sempre l'horari d'arreplega és de 9 a 14 hores, és imprescindible acudir amb el DNI de la persona que figura en el llistat i firmar un rebut per a emportar-se el llibre.

En els casos en què no figura un nom sinó una entitat (per exemple, un bar) ha de ser el titular del mateix el que s'acoste a pel llibre.

Cada un té el seu llibre reservat i numerat, per tant és igual que s'acoste el primer dia o l'últim, el seu llibre estarà esperant-li.

El llistat complet és el següent, per orde alfabètic del nom:

Agustín Baena Delfa

Ainoa Peiró

Amadeo Bayarri

Amparo Ballester

Amparo Canet Perez

Amparo Claramunt González

Amparo Granero Sánchez

Amparo Montañana

Amparo Moreno Tomas

Amparo Novella Sebastiá

Amparo Ribelles Canet

Amparo Rubio Gómez Casero

Ana Planelles

Ana Sebastiá

Angel Torres

Angelita Bernal

Antonio Bressó Albiach

Antonio Moreno García

Antonio Soler

Antonio Soriano Alpuente

Arturo Garrido García

Asunción Soriano Sabater

Bar Mediterrani

Carla Alpuente

Carlota Hinestrosa

Carmen Caballer Ruixo

Carmen Chirivella

Carmen García Bayarri

Carmen Montañana Izquierdo

Carmen Sebastiá Bayarri

Carolina Quirante

Caxton College

Charo Amigó

Chelo Lahuerta Sanchis

Chelo Lázaro Cazador

Concepción García Clavel

Concepción Lluna Ribelles

Concha Bayarri Sebastiá

Concha Martí Llanes

Conchín Antoni

Conchín Hernández Pérez

Consuelo Sanchis Esteve

Diana Verdejo

Dolores Antoni

Dolores Portales Soriano

Dolores Santa María

Edu Torremocha

Electrodomésticos Fernández

Elena Sanchis Sebastiá

Elías Ruiz

Elisa Bautista Bonet

Eliseo Fabra

Eloísa Rosa Martínez

Emilio Durá Sanchis

Encarna Castillo Rus

Encarna Delgado

Encarna Perales Aparici

Encarna Tamarit

Encarna Valls García

Enrique Sanchis

Esther Igualada

Eva Claramunt García

Eva Garcelán Granero

Eva Granero Sánchez

Familia Alonso Mateu

Familia Segarra Claramunt

Feli Ferrer Pedro

Fernando Ferrer “Rallat”

Filo Soriano Comes

Fina Cazador Santamaría

Francisco Durbá

Gloria Moreno Zapico

Gonzalo Alcácer

Hermanas del Convento Carmelitas

Herminia Gamón Gimeno

Herminia García Clavel

Inma Carrasco González

Inma Mateu Ribelles

Isabel Martorell Pla

Jaime Sánchez Bosch

Javi Ruix Piñol

Javi Sebastiá

Jesús Rojas Beltrán

Jesús Ruixo

Joaquín Esteve

José Antonio Antoni Soriano

José Fernández Román

José Luis Muñoz Romero

José Luis Torres Sanaguja

José María Claramunt

José Mateu Pla

José Perales Aparisi

José Reyes Gallego

José Sebastiá “Soto”

José Soriano Ferrer

José Vicente Agustí Monzonís

José Villanueva Farinós

Josefa Pérez Bayarri

Josep Vicent Montoro Flors

Juan Albero

Juan Carlos Sorribes

Juan Edo Moreno

Juan Miguel Bayarri Comes

Juan Muñoz Galcerá

Juan Sebastiá Esteve

Juanfra Claramunt Esteve

Juani Aguilar García

Juani Balaguer

Justi Zapico

Leonor Bonet

Lola Pérez Bayarri

Lolín Sebastiá Molla

Lucas Marín

Lucas Pérez Almendros

Lupe Moreno Mora

Manoli González Ortega

Manoli Sabariego

Manuel López Martínez

Manuel Martínez Sanchis

Mari Ángeles Ballester

Mari Carmen Perales Aparici

Mari Carmen Siurana Lázaro

Mari Carmen Alcácer

Mari Carmen Alpuente Peris

Mari Carmen Escribá Salvador

Mari Paz Carceller

Mari Paz Esteve

María Consuelo Alpuente Bosch

María Dolores Agustí

María Dolores Chaparro

María Dolores Esteve

María Jesús García Clavel

María José Lázaro Cazador

María José Sanz Rubio

María Granero Sánchez

María Conesa

María José Ruiz Mellado

María Molla Almela

Maribel Antoni Gamón

Maribel Reboll

Marisa Romero Moreno

Maruja Ortiz Albiach

Mavi Galcerá López

Maxi Pérez

Mercedes Sancho

Merche Ferrer

Mónica Izquierdo Asensi

Nieves Sierra Canet

Noelia Delgado

Paco Almenara

Paco Claramunt Esteve

Paco Garcelán

Paqui Ortiz Sierra

Paquita Comes

Paquita Tomás

Pedro Sánchez Bosch

Penya Taurina Bou Avenida

Pepa Sebastiá Torres

Pepa Conesa

Pepe Sancho Catalá

Pepi Reboll

Pilar Barchín Moreno

Pilar Novella Sebastiá

Pilar Ortiz Sierra

Pilar Rojas

Poli Granero Sánchez

Rafael Baena

Ramón Sánchez Salt

Rosa Ferrando Caballer

Rosa Pilar Ballester

Rosa Sebastiá Robustiano

Rosa Valls

Rubén Hernandis Teruel

Salva Almenara “Marsaga”

Salvador Durá Soriano

Sara León

Sara Moreno Reyes

Sergio López Bosch

Sergio Torres

Sonia Molins

Tere Barchín Moreno

Teresa Escrig

Toni Claramunt

Verónica Soriano González

Vicen Montoro Flors

Vicen Novella Sebastiá

Vicent Salvador Llopis

Vicenta Palamós Montañana

Vicenta Soriano Llobat

Vicente García Asensio

Vicente Marín

Vicente Ortiz

Vicente Parrilla

Vicente Sebastiá Molla

Vicente Villar Amigó

Informa: Sabín | Disseny portades: Sento Pascual

300-portada-interior

30 Març 2015
FaceBook  Twitter  

Altres