Hi ha alumnes excel•lents en els centres públics, a pesar de vosté, senyor conseller

Hi ha alumnes excel•lents en els centres públics, a pesar de vosté, senyor conseller

Dissabte passat 16 d'octubre tenia lloc la inauguració del nou curs d'Estalmat (Estimulació del Talent Matemàtic) en l'Auditori Sala Darwin de la Facultat de Farmàcia en el Campus de Burjassot. Tres dels 50 seleccionats per la Facultat de Matemàtiques són alumnes de l'Institut d'Educació Secundària de Puçol.

Amb la presència d'autoritats acadèmiques universitàries de València, Alacant i Castelló, entre les que destacaven el vicerector de la Universitat de València, s'animava als 49 xics i xiques allí presents a perseverar en el desenrotllament dels seus incipients però contrastades capacitats.

El degà de la Facultat de Matemàtiques, Rafael Crespo, va explicar el complex sistema de selecció pel qual 25 jóvens d'entre 11 i 13 anys passaran a formar part de l'equip d'Estimulació del Talent Matemàtic de la Comunitat Valenciana.

Any rere any, entre els mesos d'abril i maig, tenen lloc les proves a què es presenten més de 300 xics i xiques. Només 25 d'ells entren a formar part d'eixe equip durant dos anys. En la primavera de l'any següent arriba l'hora del concurs nacional de Matemàtiques a l'esprint que reunix i enfronta als diferents equips Estalmat de tota Espanya. En 2008 quedava campió l'equip de la Comunitat Valenciana.

Sense voler aprofundir en l'absència de la nostra honorable Generalitat Valenciana en l'acte d'inauguració d'Estalmat, tant de forma personal com de patrocini de cap institució pública, mencionaré que l'IES Puçol va tindre fa dos anys a Víctor E. R. com a primer membre d'eixe equip. En el curs passat, l'institut públic de Puçol afegia a un segon representant, Sergio R. P., i per al present curs 2010-2011 també han sigut seleccionats Rubén S. B. i Tomás T. C.

El que subscriu el present article no té la necessària informació respecte d'això de la procedència i centre d'origen de cada un dels alumnes seleccionats. No obstant això i per mer càlcul de probabilitats, no ha de ser massa freqüent que dels 50 alumnes (25 de primer any més 25 de segon) d'entre tota la Comunitat Valenciana, tres d'ells procedisquen d'un mateix i “modest” Institut Públic com el de Puçol.

Contrasta poderosament este èxit continuat amb les paraules del nostre també “honorable” conseller d'educació, senyor Font de Mora segons el qual “la gent s'està anant de l'Ensenyança Pública amb ungles de cavall” degut, segons el conseller, a les nombroses crítiques que professionals i sindicats realitzen sobre la seua gestió en este sector concret.

No és, en absolut, intenció d'esta carta oberta entrar a valorar la política educativa del Govern Valencià. Eixa responsabilitat correspon a tots i cada un dels ciutadans. Ni tan sols reivindicar un major suport, inversions, estima o interés per la comunitat educativa pública.

Com a pare d'alumnes de l'ensenyança pública valenciana em donaria per satisfet que el senyor conseller del ram, si no amb nosaltres, almenys evitara estar públicament contra nosaltres. Són ja diverses les ocasions en què públicament justifica i quasi encoratja a l'abandó de l'ensenyança pública amb manifestacions d'esta índole.

Molt a pesar d'ell i de la seua política, es continua treballant dia a dia de manera més o menys anònima des de les nostres famílies, associacions i des dels mateixos centres educatius per a aconseguir uns resultats el més dignes possibles, a pesar de comptar amb uns recursos cada vegada més escassos i amb un material humà, d'entrada, clarament esbiaixat en benefici d'altres sectors educatius.

Alguna cosa ha d'estar fent-se ben quan, per exemple, any rere any s'aconseguixen  resultats molt més que acceptables en les proves d'accés a la Universitat, amb escasses diferències entre la qualificació que els instituts presenten i les que posteriorment reflectixen les proves d'accés. Els nostres alumnes són seleccionats per a projectes com el d'Estalmat, o superen successives fases eliminatòries de les Olimpíades Matemàtiques comarcals i provincials. Els nostrede la política de retalls i condicionss alumnes reben premis d'accés a la Universitat com a reconeixement als seus brillants expedients acadèmics. Els nostres alumnes obtenen premis extraordinaris de Batxillerat.

És més: els nostres professors lluiten per l'excel·lència acadèmica, creen projectes per a atendre a la diversitat a tots els nivells. I tot això sense oblidar que, paral·lelament, l'ensenyança pública continua donant resposta, de manera quasi exclusiva, a les nombroses necessitats educatives d'aquells alumnes que, en situació desfavorable, arriben i han de ser atesos pel nostre sistema educatiu.

I tot això, també, a pesar de la política de retalls i condicions que du a terme el senyor Font de Mora.

Informa: AMPA de l'Institut d'Educació Secundària de Puçol

Alumnes d'Estalmat 2010-2011 

15 Novembre 2010
FaceBook  Twitter  

Altres