Els alumnes de Virgen al Pie de la Cruz per fi tenen una vorera per a accedir al centre

Els alumnes de Virgen al Pie de la Cruz per fi tenen una vorera per a accedir al centre

Dos anys després d'estar aprovades pel ple municipal, les noves voreres d'accés al col•legi Virgen al Pie de la Cruz seran una realitat durant l'última setmana de novembre: pares i alumnes podran accedir al centre sense tindre que baixar a la calçada des de la ridícula vorera de 69 centímetres que fins ara existia... i, per si no fóra poc, amb fanals en el mig que impedien l'accés amb motxilles.

 

Unes voreres de 69 centímetres d'ample que, a més, tenen els fanals i les senyalitzacions verticals de trànsit en mitat d'eixa amplària, és un disseny que no beneficia els vianants en cap carrer, però molt més si es tracta de la vorera que dóna accés a un col·legi. La situació es complica encara més si es té en compte que els alumnes, amb la seua motxilla de rodes, han de baixar a la calçada per a poder sortejar els fanals... i eixa calçada és el carrer Ronda, una àmplia avinguda amb nombrós trànsit rodat.

La problemàtica, patida pels alumnes del col·legi concertat Virgen al Pie de la Cruz pràcticament des de l'entrada en funcionament del centre, va paréixer trobar una solució en 2007, quan el ple municipal va aprovar la realització de les obres d'ampliació de les voreres, a instàncies dels tres partits de l'oposició (PSOE, Pavalur i Acord d'esquerres) i després de moltes peticions dels pares, professors i direcció del col·legi.

No obstant, les obres no es van executar en 2007 i tampoc l'any següent, sense haver-hi una explicació clara per part de l'equip de govern del Partit Popular.

Al març del 2009 la situació pareixia que s'anava a solucionar, amb l'aprovació dels pressupostos municipals entre les inversions de la qual s'incloïen, per fi, l'ampliació de les voreres per a facilitar l'entrada al col·legi. Una reunió entre el llavors regidor d'Urbanisme, Juan Enrique Claramunt, i els representants del col·legi (direcció i pares) va establir com a data ideal l'estiu, per a no afectar l'entrada i eixida d'alumnes.

Però el 3 d'agost, quan el nou equip de govern va entrar en l'ajuntament, després de la moció de censura, les obres seguien sense realitzar-se.

Definitivament, la situació es va desembossar el 21 de setembre, quan es va produir la reunió definitiva entre Vicente Durbá (director del centre), Vicente Gozálvez (president del patronat que regix Virgen al Pie de la Cruz), José Bocanegra i Pedro Núñez (representants de l'AMPA), Vicente Giménez (intendent de la Policia Local) i tres regidors de l'ajuntament, Juan Manuel Busto (Urbanisme), Estrella Carcasona (Educació) i Ángel Sánchez (Seguretat ciutadana), a més de l'alcalde José Vicente Martí.

Les conclusions de la reunió van ser clares: existia el projecte tècnic, existia el pressupost, existia la voluntat política i només faltava licitar l'obra, "encara que no hem pogut fer-ho abans perquè fins al 20 d'agost el nou equip de govern no ha tingut disponibilitat econòmica", assegurava José Vicente Martí als presents.

Consensuades les mesures a prendre durant les obres, estes es van començar a realitzar a finals d'octubre i la seua finalització està prevista per a l'última setmana de novembre. En concret, l'obra té un cost de 51.600 euros, consistix en l'ampliació de la vorera dels 69 centímetres inicials a un ample de 3,09 metres, amb una longitud de 125 metres, que correspon a la fatxada lateral del col·legi, la qual cosa garantix la fluïdesa del pas d'alumnes en els horaris de màxima circulació, que coincidix amb les entrades i eixides del col·legi.

Durant el mes que les obres han estat en marxa, els alumnes d'Infantil i Primària han entrat per una porta alternativa, ja que romania tancada la porta d'accés al seu pati i les seues aules. Esta mesura, junt amb la presència constant de la Policia Local per a regular el trànsit en les hores d'entrada i eixida, han permés que la vida del centre no s'haja vist afectada per esta actuació tan necessària, excepte els lògics sorolls que tota obra de certa envergadura comporten.

Després de l'execució de la vorera, l'actuació s'està completant amb l'enquitranada de la part corresponent del carrer Ronda, nova pintura en els passos zebra i la instal·lació de la corresponent senyalització horitzontal i vertical en la zona.

Una vegada aconseguida esta històrica reivindicació, els pares tenen ara que atendre la segona part del compromís, consistent en l'obligació de respectar tant la nova vorera com les zones d'aparcament, evitant les parades "d'un minut" que molts pares realitzen en la mateixa porta del centre per a deixar els seus fills. És un problema de conscienciació de tots i cal respectar, tant als que acudixen al centre caminant com a aquells altres que aparquen en les zones disponibles, encara que siga a un centenar del metres de la porta del col·legi.

 

24 Novembre 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres