Opinió del PSOE sobre el ple del 26 d'octubre del 2009

Opinió del PSOE sobre el ple del 26 d'octubre del 2009

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat el passat any, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze. Este és el text enviat pel Partit Socialista Obrer Espanyol, titulat “Baixar impostos és possible”.

 

El passat ple corresponent al mes d'Octubre, es van adoptar una sèrie d'acords que ajudaran a suavitzar l'any 2010, pagant menys, i amb la possibilitat de pagar de manera fraccionada els impostos, per a poder suportar la crisi general un poc millor.

En primer lloc, destacar l'aprovació de la rebaixa del tipus impositiu de l'IBI, del 0'62 al 0'56. Esta rebaixa significa per a cada u de nosaltres, que l'any 2010 un 70% pagarem aproximadament el mateix que en 2009, ja que el nou equip de Govern amb esta baixada de 6 centèsimes del tipus impositiu, que és potestat municipal, absorbix la pujada del 10% anual de la base imposable, que va entrar en vigor en 2008 i que finalitzarà en el 2018 en base a la revisió cadastral sol·licitada en 2005.

L'actitud del PP va ser patètica, a més de ridícula, perquè va tractar de sorprendre a l'equip de govern presentant una proposta en l'últim moment per a intentar quedar bé amb els ciutadans, demanant que el tipo se bajara al 0'54 sense cap argumentació, buscant l'oportunisme i la demagògia. Però els veïns ens preguntem:

Sr. Sanchis, Srs. del PP, si en 2008 EU i PSOE van proposar baixar per a 2009 el tipo del 0'62 al 0'59, i vostés no ho van voler baixar, i hem pagat enguany augments exagerats, per què ens hem de creure que si governaren hagueren abaixat l'IBI enguany?, a estes altures ja no enganyen a ningú.

A més es va modificar l'Ordenança General de Recaptació, en aspectes generals com:

a) Ampliar el termini de 6 a 12 mesos per a pagar els deutes pendents, i fins a 24 mesos per als deutes que superen els 3.000 €.

b) Poder fraccionar tots els pagaments d'impostos, amb les característiques especifiques de cada impost.

c) Poder fer les gestions per correu electrònic a través del Portal del Ciutadà.

També es va modificar a la baixa la Plusvàlua, i la resta d'impostos es van congelar, que també suposa una baixada per efecte del IPC, i es va aprovar que els veïns que tenen domiciliat el pagament, així com els que el domicilien de nou, tindran un estalvi del 3%.

Novament, per a no perdre una subvenció d'eliminació de barreres i d'adaptació de jocs per a minusvàlids en la Plaça de la Safor (ja es va perdre la subvenció per a l'Av. València, per la desídia i falta d'interés del PP), vam haver de fer una altra modificació de crèdit per valor de 78.500 € que és la part que li correspon a l'Ajuntament, del total de 500.000 € que suposa la inversió.

Finalment, ressaltar la modificació de crèdit de 230.000 € per a poder solucionar un gran problema que és donar eixida a l'aigua que s'acumula enfront del Quarter de la Guàrdia Civil quan plou, i que "gràcies" que amb les obres del tercer carril de l'autovia havien mig tapat la séquia actual, el Ministeri permet fer un nou desaigüe de més diàmetre, amb la qual cosa es millorarà l'eixida d'aigües pluvials i no s'haurà de desviar el trànsit quan ploga, hem de dir que esta era una obra que tots els governs municipals anteriors hem sol·licitat i fins ara no ho havíem aconseguit.

De tot açò es desprén que SÍ que hi ha altres formes de governar, que és possible donar solucions als problemes que afecten directament els ciutadans, i a més ambuna racionalització del gasto que permet abaixar els impostos, sobretot en temps difícils per a tots.

Com vam prometre, treballem de valent i continuarem així.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

 

24 Novembre 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres