Els carrers de Puçol, lliures de rates

Els carrers de Puçol, lliures de rates

El passat mes d'octubre es va dur a terme en el municipi la quinta fase de la campanya de desratització, que se contracta anualment. A falta d'un últim control al desembre, els informes assenyalen que els esquers que es col·loquen en diversos albellons del poble no estan mossegats, per la qual cosa no hi ha una activitat important de rosegadors. En esta batalla comptem amb el millor aliat: els gats.

 

Winton Ibèrica és l'empresa contractada per l'Ajuntament de Puçol per a gestionar esta campanya. La seua comesa consistix a realitzar un rigorós seguiment de l'evolució de les plagues intervenint només si és necessari i amb productes de baixa acció contra els humans i el medi ambient.

Amb l'any 2009 a punt de tancar-se, a falta d'una última revisió en el mes de desembre, les dades de Winton Ibèrica arrepleguen una absència d'activitat de rates tant en els carrers del poble com en la platja i les urbanitzacions. "L'última actuació va tindre lloc a l'octubre i en cap dels carrers que es van tractar es va trobar activitat", apunta Pepa Conesa, regidora de Sanitat.

El procediment de l'empresa valenciana consistix a col·locar trampes per a rates en una sèrie d'albellons del municipi, de la platja i de les urbanitzacions amb un estudi previ de les zones a tractar. Després d'un espai de temps establit, els treballadors de Winton Ibèrica comproven si els esquers estan mossegats. Si no ho estan, com ha sigut el cas de Puçol, els tècnics consideren que no hi ha activitat. En este cas, el procediment és simplement substituir els esquers que estiguen en mal estat a causa de la pluja o altres factors i descartar una intervenció major.

A més de combatre les possibles plagues de rates, esta campanya que l'ajuntament du a terme cada any inclou una sèrie de desinsectacions periòdiques. L'última d'elles es va desenvolupar el passat 15 d'octubre en el mercat municipal. "És un punt clau i és necessari actuar constantment per a mantindre la instal·lació en les millors condicions", afirma la regidora.

La present campanya de desratització tira dades tranquil·litzadors per als veïns de Puçol, que s'alliberen de la companyia d'estos desagradables animals. No cal oblidar la importància dels gats, els nostres aliats a l'hora de mantindre el poble lliure de rates.

Informa: Dani Casado

 

17 Novembre 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres